KNSB ronde 4: Gardé 1 – De Giessen en Linge 1 op 27-11-2021 door Eddy Korevaar

KNSB ronde 4: Gardé 1 – De Giessen en Linge 1 op 27-11-2021 door Eddy Korevaar

Juist voor de nieuwe Covid maatregelen mochten wij op zaterdag de 27e november naar Soerendonk. Voorbij Oeteldonk en bij Lampengat rechtsaf, zeg maar, bijna België).

Door diverse wegwerkers was uw captain met 2 medestrijders een kwartier te laat, maar gelukkig ging de nieuwe maatregel (om 17 uur sluiten) eerst op zondag in. Vol goede moed starten we dan ook met 7 tegen 7 aan de strijd, daar Jaco al een week voordien zijn partij tot remise had gebracht; het zou toch geen voorteken zijn?!

Na een kleine 2 uur spelen was er nog weinig van te zeggen. Tijmen was bezig aan een mooie, veelbelovende aanval op bord 7 en met zwart stond ik lekker tegen mijn tegenstander die niet bekend leek met de versnelde draak.

Tijmen leek voor het eerste punt te gaan zorgen, maar miste de verdedigende lijn van zwart en moest toen veel tijd investeren om de schade zo veel mogelijk te beperken. Intussen waren op mijn bord de dames er af en raakte wit de kluts kwijt. Met een batterij centrumpionnen misten de witte lopers velden en kon ik (Eddy) al op zet 20 een loper veroveren en direct het volle punt bijschrijven. Wel handig als captain en verslaggever van dienst, want dan heb je alle tijd om de verwikkelingen te volgen.

Louis ging ondertussen ook goed en leek met een relatief eenvoudige voortzetting het initiatief naar zich toe te kunnen trekken en op z’n minst het eindspel in te gaan met 1 of 2 pionnen plus. Hij overzag deze kans en toen er slechts een toren en elk 4 pionnen resteerden was er niet meer dan remise mogelijk. Aldus hadden we met 0,5 – 3,5 voor kunnen staan, maar de werkelijkheid was 1-2. Intussen moest Tijmen met een geofferd stuk minder knokken voor misschien nog een halfje. Stonden Henk en Tony (bril thuis laten liggen) lastig en was er bij Hans en Tim nog niet veel van te zeggen.

Zoals zo vaak geeft de tijdcontrole rond de 40e zet vaak de beslissende wending. Hans raakte in een lastige stellig de kluts kwijt en verloor in tijdnood de stelling en de partij. Tony zag zonder bril spoken en kwam uiteindelijk met 3 pionnen minder in een verloren toreneindspel. Hij worstelde nog wat, maar zijn tegenstander gaf geen krimp meer. Bij Henk ging er een stuk af en in overmoed gaf zijn tegenstander er nog 2 pionnen voor terug. Henk gaat er dan natuurlijk nog even voor zitten…… (zie later voor de details)

Tim T. Schakel, door mij nogal eens Tim “Toreneindspel” Schakel genoemd kreeg inderdaad een toreneindspel voorgeschoteld en zijn tegenstander weet nu ook dat je daar niet lichtzinnig mee om moet gaan. Bij de eerste de beste kans had Tim de stelling volledig onder controle. Dan is het een kwestie van techniek en ging het aan zijn eigen bord natuurlijk niet meer mis. Hij was zelfs niet meer af te leiden ondanks dat hij vol bewondering de prestatie van Benjamin Schakel volgde, die bezig was om nog een remise uit een verloren stelling te peuren (diagram),

Tijmen speelde nl b4-b5Ϯ en toen zijn tegenstander gemakzuchtig op b5 sloeg, volgde De8Ϯ. Zwart moet dan terug met Kb7 en dan volgt a6Ϯ! Zwart moet dan wel Ka7 spelen (na Ka6 is het met Da8 mat!) en de dreiging zwart mat te zetten na Dc6 dwingt zwart te vluchten in een eeuwig schaak, dus een mooie ontsnapping van Tijmen!

Henk kreeg een bekende opening op het bord en de eerste 13 zetten werden met grote snelheid gespeeld. Maar Henk was door het vlotte zwarte spel op zijn hoede voor zwart’s openingskennis. Vandaar dat Henk zich niet inliet op een leuke variant met een kwaliteitsoffer. Hij kreeg het niet meer uit het geheugen opgegraven hoe het verder met de finesses in deze variant ging.

Maar ook nu kwam er een interessante stelling op het bord, waarin zwart een licht initiatief op de damvleugel had, maar volgens de computer de stelling tot de 20e zet in balans bleef, ook omdat zwart er van afzag de aangeboden pion op a2 mee te snoepen. Henk probeerde door zijn torens op de eerste lijn te hergroeperen meer samenhang in zijn stelling te krijgen, maar dat was eigenlijk helemaal niet nodig. Hij had gewoon in die fase al d5 moeten spelen en de stelling zou in evenwicht zijn gebleven. Maar omdat zwart zich na 22. … Lf8 teveel voorstelde van de opstoot 24. .. b4 en daarna b3 bleef de stelling alsnog gelijk!

Hoewel na 25. d5 en .. b3 Henk dacht met Dd2 het paard op a5 onder vuur te nemen, was dat niet zo. De dreiging Lb4! zorgde namelijk voor een indirecte dekking. Zwart nam de pion op a4 nu wel mee, maar na ruil op e6 kwamen er ook voor wit weer wat mogelijkheden in de stelling. Maar toen zwart zijn pion liet opstomen met 30. … b2, tastte Henk met Tf1 flink mis. Hij was  ten onrechte bang voor 31. ..  Dxd1, 32. Txd1  b1D, 33. Txb1  Txb1Ϯ, maar mistte dat na 34. Le1  Ld6, 35. f4 hij zelfs een klein plusje zou hebben gekregen! 

Na 30.  .. b2 diagram

Maar na het gespeelde 31. Tf1 was de stelling plotseling verloren (computer -3 tot ruim -4), dus alle reden te hopen dat de tegenstander ergens nog een ontsnappingsgaatje zou laten vallen. Beiden hadden toen nog ruim 10 minuten voor de resterende 7-8 zetten, dus weliswaar geen echte tijdnood, maar ook geen zeeën van tijd om dingen nog goed door te rekenen. Het kostte Henk een stuk om de pion op b2 onschadelijk te maken. Maar zwart stond daarna toe dat Henk eerst een pionnetje op a6 en zelfs even later ook zijn makker op e6 kon inrekenen, omdat zwart op torenruil afging. Zijn voordeel zakte hiermee van -4 naar -2.30 en na het oppeuzelen van pion op e6 was het nog maar -1.25. Tja, dan komen de overlevingskansen wel om de hoek kijken! Daar had Henk dus al een beetje op “gehoopt”, want er ontstond nu een eindspel waarin alle pionnen  op de koningsvleugel stonden en Henk slechts tegen een achterstand van een stuk tegen 2 pionnen aankeek. Maar,… belangrijker was dat zwart nauwkeurig moest spelen, om niet te veel pionnen te ruilen en het thema van de loper met de verkeerde randpion goed in de gaten te houden. En dat werd echt actueel toen zwart paardruil aanbood met 47. … Pe5.

Hoewel de computer dat dan minder goed vindt, was Henk er als de kippen bij deze ruil uit te voeren. De pionnen werden na het niet erg voorzichtige 49. .. h5 van zwart vastgelegd en Henk’s ogen begonnen hierna krachtig te glimmen, omdat na Kh3 nu aan pionnenruil en vereenvoudiging naar een eindspel met loper en verkeerde randpion voor zwart niet meer te ontkomen viel. 

Kortom, een interessante partij waarin Henk in het middenspel eerst enkele minder gelukkige keuzes maakte, maar een latere fout (31. Tf1) door de tegenstander onvoldoende werd afgestraft. Blijkbaar vermoedde hij de winst al binnen te hebben, quod non, zouden de oude Romeinen hebben gezegd. Want een partij is pas gewonnen als de tegenstander opgeeft of wanner je de tegenstander mat zet. Dus hiermee volgde Henk het goede voorbeeld van Tijmen om uit een vreselijke en verloren stelling alsnog een halfje te scoren en daarmee de eindstand op 4-4 te bepalen! Op de terugreis overheerste begrijpelijkerwijze het positieve ontsnappingsgevoel.

Met de 4-4 houden beide titelkandidaten kansen op het kampioenschap met slechts 1 matchpunt verschil. Ondanks dat Louis en Hans wellicht voor Sinterklaas speelden hebben we aan de ander kant ook het nodige cadeau gekregen en was de 4-4 waarschijnlijk de meest billijke uitslag. Halverwege de competitie kan het dus nog alle kanten op.

Bekerwedstrijd De Giessen en Linge – Hoogland in Hoogland 22-11-2021

De wedstrijd stond oorspronkelijk gepland als thuiswedstrijd op 23 november, maar omdat vanwege corona-beperkingen onze vaste stek in De Til niet beschikbaar is, werd in goed onderling overleg besloten de wedstrijd bij en in Hoogland te spelen in een mooi zaaltje van een kerkgebouw op maandag 22-11. Twee jaar geleden hadden we tegen dezelfde tegenstanders gespeeld en toen hadden zij ons een flink pak slaag gegeven, een 4-0 verlies was het toen geworden. Het zou dus deze keer alleen maar beter kunnen worden, was onze heilige overtuiging. Natuurlijk waren zij op papier favoriet. Ze spelen immers een klasse hoger en de eerste drie borden werden ook nog eens bezet door de spelers die in de competitie op de bovenste borden spelen.
Jaco Vonk en Henk Boot hadden als tegenstander degene die de vorige keer tegen de ander speelde. Henk koos op bord 2 een hem bekende opening en het spel ontwikkelde zich rustig. Wel kwam zwart een tikje beter te staan, maar het stelde allemaal niet veel voor. Nadat zwart met 17. …Pd4 probeerde zijn lichte initiatief uit te breiden, vond Henk het aardige 18. Pd6, (diagram)

waarna vereenvoudigingen volgden en de stelling in evenwicht bleef. Henk probeerde ruimte op de koningsvleugel te vinden, terwijl zwart zijn torens via de c-lijn probeerde te activeren en zijn damevleugelpionnen naar voren bracht. Opnieuw plaatste Henk met 30. Ld6 een stuk op d6, (diagram)

waarna na ruil een remise-achtig eindspel ontstond. Even dacht Henk’s tegenstander nog dat hij met het opspelen van f5 op zet 37 een fout had gemaakt, maar analyse met de computer vond het gespeelde f5 helemaal geen verkeerde zet. Henk dacht in het toreneindspel wat beter te staan, maar kon geen weg naar winst vinden. Achteraf niet zo gek, de beoordeling van de computer schommelde al heel wat zetten rond de 0.00 alvorens op zet 53 tot remise werd besloten. Achteraf een echt goed gespeelde partij van beide kanten en correcte remise, zo mailde mijn tegenstander me nog.
Op bord 4 had Tony Else inmiddels goede zaken gedaan. Hij kwam deze keer goed in zijn spel. Zijn tegenstander maakte enkele minder gelukkige keuzes en hij kon het daardoor zijn tegenstander al vroeg lastig maken met een mooi paard op e5. En op dat veld verscheen na paardruil een mooie pion. Toen zwart met f5 probeerde de koningsvleugel te plomberen, dacht uw verslaggever dat “en passant” slaan en dan tegen het achtergebleven pionnetje op e6 drukken Tony wel voordeel zou geven. De computer dacht dat achteraf trouwens ook. Zelf dacht Tony er anders over, want hij meende dat de zwarte torens dan via de de f-lijn actief zouden kunnen worden. Toch leidde ook de keuze van Tony tot duidelijk voordeel. Hoewel zwart dacht op de damevleugel actief te kunnen worden, wurmde Tony zijn dame en paard de zwarte koningsvleugel binnen en was de strijd in hogere zin beslecht. Zwart kon op de damevleugel niets ondernemen en nam Tony met zijn torens bezit van de b-lijn. Wat een verschil met zijn wedstrijd in Hilversum, toen zwart met de torens binnen drong, nu was het precies andersom!

 

Het ging als volgt verder:  38. Rb7 Rc7,  39. Rb8 Rc8,  40. R1b7 Nc7,  41. Nf6+ Rxf6,  42. exf6 Rxb8,  43. Rxb8+ Ne8 en 44. Rxe8+

Een mooie overwinning van Tony, waarmee hij zelf terecht tevreden was en we zelfs op voorsprong kwamen.
De tegenstander van Jaco speelde een weliswaar een rustige maar enigszins irregulaire opening en Jaco moest dus wel veel zelf uitvinden. Hij kwam ten koste van nogal wat tijdgebruik soliede te staan. Na ruil van enkele aanvalsstukken had wit weinig aanval meer in de melk te brokkelen en versterkte Jaco zijn stelling. Rond de 25e zet had Jaco op de koningsvleugel g5 kunnen en eigenlijk ook moeten spelen. Dan had hij aanzienlijk voordeel gehad, maar Jaco werd afgeleid door een aantal virtuele leeuwen en beren op de weg en zette voorzichtig voort. Daarna verdampte zijn voordeel. Toen Jaco later alsnog g5 speelde, maar na ruil op een minder gelukkige manier terugsloeg, speelde zijn tegenstander een sterke zet en kwam zelfs in het voordeel. De stelling werd toenemend ingewikkeld en al deden beide spelers (volgens de analyse en computer later) niet altijd de optimale zetten, het bleef een boeiend gevecht. Hoewel Jaco uiteindelijk een pion kwijt raakte, had hij goed gezien dat hij die terug kon winnen. Er volgde een wedloop van koningen die pionnen oppeuzelden en daarna een vergelijkbare wedloop van pionnen. Uiteindelijk promoveerde van beide een pion tot dame, waarna Jaco met een schaakje de laatste overgebleven pion van wit van het bord verwijderde. Tja, als in een eindspel van koning + dame ook de dames nog van het bord verdwijnen, resteren twee kale koningen en dat betekent nu eenmaal een reglementaire remise.
Als laatste was het de beurt aan Eddy Korevaar. Hij kwam in een hem bekende opening terecht. Hij won weliswaar een pionnetje op de damevleugel, maar zijn tegenstander won later een pionnetje terug. Helaas ging het voor Eddy in de tijdnoodfase niet helemaal goed. Hij verloor nog een pionnetje en daarna kon zijn tegenstander zijn pionnen op de damevleugel op een voor Eddy niet meer af te remmen manier in beweging te zetten. Helaas dus verlies, waardoor de wedstrijd in 2-2 eindigde, overigens een zeker eervolle uitslag.
Maar wie wordt dan de uiteindelijke winnaar? Dat moet worden beslist na snelschaken met verwisselde kleuren. In deze extra wedstrijd moest Jaco de eer aan zijn tegenstander laten. Hoewel Henk door een onnauwkeurigheid  van zijn tegenstander een pionnetje voorkwam bij een redelijk gunstige stelling, raakte hij later de draad kwijt en verloor. Ook Eddy kon in zijn partij geen revanche nemen. Hoewel zijn tegenstander aan het eind vergat zijn stelling “gewoon” tot winst te brengen en een flinke fout beging, bleek hij toch het “stellingsgeluk” aan zijn zijde te hebben en Eddy met ”mat achter de paaltjes” met een 2e nederlaag op te zadelen. Daarmee was de overwinning van Tony, zijn 2e deze avond, helaas niet meer van belang.
Maar goed, na de desastreuze nederlaag 2 jaar geleden, bereikten we nu een mooie 2-2 uitslag, al had er zelfs nog meer ingezeten! Dat we het snelschaken verloren, was te daar en toe, maar wel jammer.

Ronde 8 interne competitie en externe team 2 tegen De Rode Loper

Ronde 8 interne competitie en externe team 2 tegen De Rode Loper

Op 9 november kon het 2e SOS-team tegen De Rode Loper 4 uit Utrecht het winnerstempo van de andere teams niet volgen. Het werd een kansloze 5-1 nederlaag en slechts John Dessens en Bert van Geldere hielden hun partij remise. Arjan Uittenbogaard, Robin Tenhunen, Mark Couwenberg en Rob van Driel moesten de eer aan hun tegenstanders late.
In de interne competitie nam Tony Else het op tegen Jaco Vonk. Hij bouwde de partij goed op en bracht Jaco behoorlijk in het nauw. Hij kreeg een mooi centrum en het was een kwestie van tijd en timing wanner hij Jaco met een opstoot van de centrumpionnen verder in het nauw ging brengen. Hoewel hij groot voordeel kreeg, speelde Tony het (wijsheid achteraf) te voorzichtig. De stelling vervlakte en kwam weer in evenwicht. Duidelijk was dat Jaco met de uiteindelijke remise het meest tevreden was en goed weg kwam. Henry Houweling en Eddy Korevaar maakten het elkaar niet makkelijk. Het was een taai gevecht waarin uiteindelijk een eindspel werd bereikt, waarin Henry een paardenpaar en Eddy het loperpaar had. Uiteindelijk trok Henry aan het langste eind.
Een ander interessante partij was die tussen Henk Boot en André van Wingerden. Na zetverwisseling kwamen ze in een bekende opening terecht, zij het dat ze die opening beiden eigenlijk nooit zo zelf spelen! André speelde actief, maar kreeg daarvoor wel een gat in zijn stelling op e6. Henk probeerde te profiteren, kwam ook erg goed te staan. Hij miste op de 20e zet de winnende voortzetting 20. Tf1Ϯ, maar speelde Df4Ϯ

(diagram). Omdat hij een tussenzet van André 21. .. e5 over het hoofd had gezien, stond André opeens beter. Toen André een stuk dacht te winnen met 23… exd4, had Henk met 24. Lc4!

nog een venijnige resource. André miste vervolgens de ontsnapping naar remise door zetherhaling dacht Henk, maar dat bleek vanwege de directe matdreiging Dg8# onzin.De wedstrijd kantelde nu weer in Henk’s voordeel, omdat André niets beter zag dan na de eerdere stukwinst de dame tegen een toren terug te geven. André had geen zin meer in een tamelijk kansloos eindspel en gaf even later op.
Ernst Delwel speelde tegen Sebastiaan Visser en kreeg een mooi paard in het centrum. Hij dacht met een klassiek loperoffer op h7 de zwarte koning te overmeesteren. Maar Sebastiaan verdedigde zich goed en door zijn nog onderontwikkelde damevleugel kreeg Ernst gebrek aan verse troepen aan het front. Dat brak hem op en Sebastiaan won. Christiaan Boudewijn gunde Hans Karelse een fors ruimteoverwicht in het centrum. Na enige schermutselingen won Hans een paard en kon hij even later een mataanval opzetten. De andere winnaars in deze ronde waren Bert van Hees, Jan Post en Gerard de Gans.
De kop van de ranglijst wordt op dit moment gevormd door Jaco Vonk, gevolgd door Tony Else en Henry Houweling.
Er moet maar even worden afgewacht hoe met de nieuwe corona-maatregelen de competitie kan worden voortgezet. Het meest waarschijnlijk zal dat, hopelijk slechts enkele weken, weer met online schaken zijn. Volg daarvoor jullie mail en de website!

HSG 1 – De Giessen en Linge 1 (SOS-competitie klasse 1E)

HSG 1 – De Giessen en Linge 1 (SOS-competitie klasse 1E)

Na de voortvarende start volgde op donderdag 4 november de tweede wedstrijd. We waren wederom op volle sterkte, maar hadden niet zoveel weet van de sterkte van onze tegenstanders. Hun eerste wedstrijd hadden ze reglementair met 8-0 verloren, omdat ze geen volledig team op de been konden brengen, terwijl ze eerder hun 2e team al uit de competitie hadden teruggetrokken. Hmm, dus…
De angst voor het coronavirus zat bij onze tegenstander dieper dan bij ons, want ze vreesden een “Bible-Belt” effect. Tja, velen van ons zijn gelukkig gevaccineerd en lang niet alle teamleden wonen op die “Belt”…. Maar goed, in een ruime schoollocatie konden we goed spelen al was het in de loop van de avond wat rumoerig, omdat aan de bar niet iedereen de stem op een fluisterstand had gezet.
De start voor ons team was voortvarend. André van Wingerden trof op bord 7 een tegenstander, die een speeltempo hanteerde of de duivel hem op de hielen zat. André, won een centrumpion, zette een toren op f5, dirigeerde een loper naar a5 en toen zijn tegenstander mat in twee mistte, was de 1-0 voorsprong een feit. Ook bij Henk Boot op bord 2 werd in een stevig tempo gespeeld. Henk won een witte pion op e4 (diagram na 12. ..Lxe4),

maar toen wit dacht Henk te verschalken met 13. Lxe4  Pxe4,  14. Pd4xe6 en 15. Lb6, had hij de “Zwischenzug” 15. .. Lc5Ϯ gemist en stond daarna gelijk een stuk achter. Henk centraliseerde zijn paard en gaf wit geen kans meer om in troebel water te vissen.
Daarna volgde Tijmen Schakel op bord 8. Een rustige d4 opening van wit werd keurig opgevangen en een geïsoleerde pion op e4 werd keurig geblokkeerd door een zwart paard op e5. Bovendien had Tijmen inmiddels een pionnetje meer. Toen na ruil van de andere stukken, wit ook nog de dames ruilde was het eenvoudig voor Tijmen het volle punt binnen te halen, een 3-0 voorsprong dus. We dachten dat Hans Karelse wel het volgende punt zou binnenbrengen, maar dat liep toch anders. In een stelling waarin beiden lang hadden gerokeerd, had Hans zijn aanvankelijke ruimtegebrek goed opgelost en was met een toren over de vrije d-lijn binnengedrongen. Ook hij had inmiddels een pion meer, stond prachtig, maar toen hij op a3 een 2e pion mee snoepte, was het wit die met zijn toren de nu vrije d-lijn benutte om met dodelijke effectiviteit de zwarte stelling binnen te dringen. Het verlies van Hans was dus uiterst ongelukkig, want de situatie op andere borden zag er alleen bij Louis Rutgers veelbelovend uit, al was het een ingewikkelde stelling. Jaco Vonk trof op bord 1 in hun sterkste man een taaie tegenstander en het lukte hem niet iets te bereiken. Remise was dus een logische uitslag. Helaas ging het mis bij Tony Else op bord 3. Tony nam een aantal strategisch minder gelukkige beslissingen, zodat zwart met zijn torens over de open b-lijn kon binnenvallen. De geïsoleerde witte toren op a4 kwam de rest van de partij niet meer in het stuk voor en ondanks een wanhoopsaanval tegen de zwarte koning, trok zwart overtuigend aan het langste eind. Hiermee was de mooie 3-0 voorsprong geslonken tot 3,5-2,5 en de uitslag van de resterende partijen was allerminst zeker. Uw verslaggever was deze keer met de trein gekomen en ging daarom huiswaarts en was uiterst opgelucht toen hij later zag dat beide laatste partijen in remise waren geëindigd! Hoewel Louis Rutgers op bord 5 eerst heel mooi stond met witte pionnen op d5, f5 en g5 en meerdere stukken daar achter had opgesteld, was het vinden van het winstplan niet eenvoudig. Het voordeel verwaterde, later zelfs zozeer dat voor het leven van Louis werd gevreesd. Maar hij toonde veerkracht en kon uiteindelijk een remise bereiken. Ook bij Jeroen Brandsma op bord 6 was de uitslag lang onzeker. Jeroen stormde met zijn pionnen op de witte rokadestelling af en had daar ook een stukoffer voor over. Uw verslaggever meende dat de aanval op een gegeven moment was doodgebloed en dat wit zijn extra stuk wel in winst zou omzetten. Maar dat bleek nog niet zo eenvoudig. Jeroen had “natuurlijk” nog maar weinig tijd over, maar wist de strijd toch gaande te houden. Volgens latere informatie had hij ook nog kunnen winnen, maar ook hier eindigde de partij in remise. Kortom, een benauwde, niet onverdiende, maar ook wel gelukkige 4,5-3,5 overwinning, waardoor we volop in de kopgroep meedraaien.

Derde ronde KNSB: De Giessen en Linge – De Raadsheer: Fraaie winst tegen de koploper op 6 november 2021 door Tim Schakel

Derde ronde KNSB: De Giessen en Linge – De Raadsheer: Fraaie winst tegen de koploper op 6 november 2021 door Tim Schakel

Op zaterdag 6 november kwam De Raadsheer uit Zundert, één van de twee koplopers, op
bezoek in De Havik in Sliedrecht, waar schaakclub De Giessen en Linge zijn
thuiswedstrijden speelt. Een bijzondere dag. Spelen was alleen mogelijk als je in het bezit
was van een testbewijs of een verklaring dat je negatief was getest. We leven in rare tijden,
maar zoals velen dit zullen ervaren, is dit een understatement.
Ons team miste twee basisspelers te weten Jeroen Brandsma en Hans Karelse, maar
hadden in Tijmen Schakel en jeugdtalent Robin Tenhunen uitstekende invallers. Ondanks
lichamelijke ongemakken naar aanleiding van een bizar fietsbuiteling kon Henk Boot spelen.
Nadat hij met zijn fiets over de kop was geslagen (na een fors beroep op zijn handremmen te
hebben gedaan) was de schade gelukkig beperkt gebleven tot vervelende maar
tijdelijke ongemakken en was hij “gewoon” van de partij.
Het beloofde een spannende wedstrijd te worden tegen medekoploper. Achtervolger De
Giessen en Linge had één matchpunt minder maar draaide na twee ronden dus ook volop
mee in de bovenste regionen.
Op bord 2 probeerde ik een andere opening dan ik gewoonlijk speel en zag tot mijn grote
verbazing dat zoon Tijmen op bord 8 vrijwel exact dezelfde stelling op het bord had, die overigens via
een verschillende route tot stand was gekomen. Dit ging nog even zo door, omdat onze
tegenstanders voor hetzelfde plan kozen. Ik denk dat de stelling na minimaal 11 zetten nog
identiek was. Tijmen en ik keken elkaar vol ongeloof aan.
Naast mij zag ik dat Jaco (bord 1) en Henk (bord 3) veelbelovende stellingen met zwart op
het bord hadden. Op mijn bord ging het niet naar wens. Zwart kon aan een mooi plan
beginnen, terwijl ik alle zeilen moest bijzetten om niet overspeeld te worden (tenminste, zo
voelde dat tijdens de partij).
Weer even terug naar de partij van Henk. Zoals we van Henk gewend zijn doet hij uitgebreid
verslag van zijn partij. Ditmaal schrijft Henk over zijn partij:

“Mijn tegenstander kwam als laatste en mocht als eerste weer “vertrekken”. De start van de
wedstrijd deed mij denken aan enkele partijen tegen Jaco, maar die liepen lang niet altijd
goed af. Het ging nu anders en volgens de computer thuis deed ik het deze keer wel netjes.
Ik was na zo’n 10 zetten overigens volkomen “out of book”, maar na 10 zetten koos ik na zijn
Lf4 voor 10. …e5! Zie diagram:

Na 11. dxe5 De4Ϯ moest wit kiezen tussen Le3 en Pe2. Hij deed het laatste, maar dat
hinderde zijn ontwikkeling van de koningsvleugel enorm. Toen hij vervolgens ruilde op e5 en
vergat 14. Pd6Ϯ te spelen met na Lxd6 slechts beperkt nadeel, stortte zijn stelling na 14.
Pbd4 in, want na Txc3 restte slechts een witte ruïne. De dreiging Lb4 met vreselijke
penningen en aftrekschaakjes was vreselijk voor wit.
Ik had ook gezien dat Pf3 niet kon, maar wachtte maar even met het uitvoeren van 15. …
Tc3xf3! tot mijn tegenstander terugkwam met een bekertje koffie. In plaats van warme koffie
was dit voor hem een wel erg koude douche. Hij gaf dus maar op (-8.30 was het
computeroordeel). Hopelijk volgen/volgden er nog meer mooi punten.”
Fraaie slotstelling van de partij van Henk:

1-0 voor De Giessen en Linge. Terug naar onze kopman Jaco.
Jaco schrijft over zijn partij:
Mijn partij duurde slechts 18 zetten, maar eigenlijk was het na mijn 12e zet al beslist. Mijn
tegenstander ging de fout in na mijn 11…….Pb5. Ik speelde dat om ruimte te krijgen na mijn
rustig opgezette opening. Hij ruilde mijn paard, maar overzag dat hij niet kon doorruilen, want
dat zou hem een stuk kosten. Hij moest toen zijn loper terugtrekken naar a2, maar ik zag al
dat hij op termijn dat stuk ging verliezen. Vervelende partij voor wit, het had nog een hele
mooie pot kunnen worden, maar nu was het kat in het bakkie voor mij.
2-0 voor De Giessen en Linge! Dan de partij van Tony (bord 5). Tony schrijft over zijn partij:
“Mijn tegenstander had een initiatief en aanval tegen mijn koning. Ik vond een tactische
manier om ofwel de dames te ruilen of drievoudige herhaling van zetten te forceren. Omdat de stand
al 2-0 in ons voordeel was, besloot mijn tegenstander dames te ruilen om verder te kunnen spelen,
maar toen maakte hij meteen een blunder door een toren weg te geven. Hij probeerde nog iets te
krijgen met een paar zetten, maar al snel was zijn positie duidelijk hopeloos.”
Tussenstand 3-0!! Gelet op de stand van de overige borden was er alle reden tot optimisme.
Alleen mijn stelling baarde enige zorgen maar ik had nog alle reden om te geloven in een
remise!

Toen Tijmen Schakel (bord 8) en Louis Rutgers (bord 6) aan de voorsprong remises
toevoegden was de volle buit bijna binnen. Tussenstand 4-1, een gelijk spel was in ieder
geval binnen!
Het beslissende halfje kwam op naam van Eddy (bord 4). Eddy schrijft over zijn partij:

“Mijn Slavische partij bleef behoorlijk in evenwicht en met terugtrekkende zetten van zwart
bood ik na zet 35 remise aan, overigens met ook nog maar iets meer dan 1 minuut op mijn klok. Het
was een gelijke stand, maar met het accepteren van de remise gaf De Raadsheer zich
feitelijk gewonnen, want we hadden toen in elk geval 4,5 punt.”
Tussenstand 4,5 – 1,5. Resteerde nog de partijen van Robin Tenhunen en ondergetekende.
Zoals ik al meldde verliepen de partijen vader en zoon Schakel lange tijd synchroon. Tijmen
trof een tegenstander met een voor bord 8 sterke tegenstander die je op rating op bord 4 zou
verwachten. Zijn partij verliep, behoudens enige momenten na de opening toen hij even
minder stond, zonder complicaties waarna remise een logische uitslag werd (zie hiervoor).

Anders was dat met mijn partij. Tijdens de partij voelde de stelling helemaal niet
goed maar Fritz was achteraf mild in zijn oordeel. Het lange nadenken om niet in een
mindere tot slechte stelling terecht te komen wierp zijn vruchten af en op een gegeven
moment dacht ik zelfs serieus op winst te kunnen spelen.
Op één moment had ik ook groot voordeel kunnen bereiken, maar in tijdnood was dit heel lastig
te vinden en te doorgronden. Daarna relativeert Fritz opnieuw het optische voordeel. Na een
aantal zetten ging ook zwart weer meedoen en in de tijdnoodfase dacht ik zelfs nog een
kwaliteit en wellicht daarmee de partij te verliezen maar ook dit was slechts schijn. Achteraf was ik
verbaasd dat Fritz eigenlijk aangeeft dat mijn tegenstander en ik een redelijk goede partij
hebben gespeeld die nergens voor beide partijen – behoudens enkele momenten waar we
het beiden beter konden spelen – tot verbreking van het evenwicht heeft geleid. In een
volstrekt remisestelling werd na 43 zetten de vrede getekend.
Een speciale pluim verdient ons jeugdtalent en debuterende Robin. Hij kwam wat ongelukkig uit
de opening, waarschijnlijk was het daarna min of meer verloren, maar zijn taai verdedigen loonde en had hem
uiteindelijk nog zelfs de winst kunnen brengen. Remise is desalniettemin natuurlijk een
prachtig resultaat tegen de medekoploper.
Eindstand 5,5 – 2,5! Een prachtig resultaat dat smaakt naar meer. Na drie ronden is de stand aan kop
als volgt in klasse 4H:

  1. Garde 1                                     3 – 6 (MP)      17  (BP)
  2. De Giessen en Linge 1           3 – 5                15
  3. De Raadsheer                         3 – 4                12,5
  4. KiNG 2                                     3 – 3                14

Op zaterdag 27 november wacht de ongeslagen koploper, Garde 1 uit het Brabantse dorp
Soerendonk. Het belooft een mooi seizoen te worden.

Tim Schakel.

Ronde 6 interne competitie op 26-10

Ronde 6 interne competitie op 26-10

Bij een aantal partijen werd de uitslag bepaald door onbedoelde vrijgevigheid van één van de spelers. Zo raakte Bert den Boer een stuk kwijt tegen Huig Visser, Bert van Geldere had zelfs materieel voordeel tegen Chris Tromp, maar dat werd ook omgezet in een nadeel, maar het bontste maakte Jan Post het tegen Christiaan Boudewijn, doordat zijn onachtzaamheid zelfs leidde tot dameverlies. Alle drie liepen dus tegen een (dikke) nul op. André van Wingerden ging op bezoek bij Ton Lodder die het hem niet al te moeilijk kon maken, zodat André een vlotte winst boekte. Bij de nieuwe leden David Carlsson en Leen van den Herik verdween er veel materiaal van het bord. Maar omdat allemaal netjes werd verdeeld, was remise de logische uitslag.
Hans Karelse en Bert van Hees speelden een onderhoudende partij. Na zo’n 10 zetten waren beiden “out of book”, zoals wel wordt gezegd als de theoretische gebaande paden zijn verlaten. Na de zetten 11. d4 e4, 12. Ld3 werd Hans verast door Lb4!

Hoewel Hans dacht dat hij allemaal te snel had gezet, viel dat ellemaal wel mee. Maar ja, soms word je toch door een zet (hier Lb4 van Bert) verrast. Maar goed, hoewel Bert zijn dame nog naar de koningsvleugel dirigeerde en speelde voortvarend 21. … g5.

Toch had zwart hier beter Pd5 kunnen spelen met de dreiging Pf4. De witte tegenkansen langs de lange diagonaal na het gespeelde d5! voorkwamen nu een zwarte aanval. Nu kon wit twee lichte stukken tegen een toren veroveren en die twee stukken waren veel sterker dan de zwarte toren. Hans liet hiermee met lege handen bleef en haalde de volle buit binnen.
Bram Capelle en Rob van Driel speelden een ingewikkelde en lange partij. Nadat er heel wat materiaal van het bord was verdwenen, resteerde een materieel gelijk toren-paard eindspel. Maar de stelling bood Bram een positioneel plusje, dat later kon worden uitgebouwd en tot winst worden gevoerd. Belangwekkend was ook de partij tussen Henry Houweling en Tony Else. Het ging lange tijd gelijk op. Nadat ook hier veel materieel van het bord was verdwenen resteerde een eindspel van dame en licht stuk, waarbij Tony misschien iets makkelijker stond, maar uw verslaggever dacht dat het waarschijnlijk toch wel remise zou worden. Niet dus, Tony trok aan het langste eind en boekte een overwinning waar hij stevig voor had moeten werken.
De partij tussen Henk Boot en Arjan Uittenbogaard had een opvallend wisselend beloop. Henk speelde vanuit de opening direct vol op de aanval, zodat Arjan voorzichtig de rokade tot zet 22 uitstelde. Op dat moment had Henk een mooie kans op voordeel wel gezien, maar verworpen voor wat een “visioen” bleek te zijn. Hij raakte rond de 15e zet de draad een beetje kwijt en Arjan kreeg het initiatief en de betere stelling. Toen Henk de noodrem niet kon vinden, kwam hij duidelijk verloren te staan. Uiteindelijk kon hij nog vluchten naar een slecht staand toreneindspel, maar nu had Arjan moeite met het vinden van het juiste winstplan. Henks nadeel werd minder en dankzij een vrije c-pion, kwam remise weer in zicht. Zelfs later kreeg hij nog goede winstkansen, maar met nog slechts een minimale hoeveelheid tijd kon ook Henk de weg naar winst niet vinden. Uiteindelijk verdwenen alle pionnen en torens van het bord en bleven er slechts 2 koningen over. Remise, maar vooral Henk mocht hier zijn handen mee dichtknijpen.
De laatste partij was de topwedstrijd tussen Eddy Korevaar en Jaco Vonk. Na een rustige opening besloot Eddy tot pionnenruil in het centrum, maar hij bleef wel met een geïsoleerde d-pion zitten. Op een rustige manier kon Jaco wat druk zetten op dit “manneke” terwijl hij ook controle kreeg over de open c-lijn. Toen Jaco even later via een mooie combinatie een pion kon buitmaken en een toren diep in de witte stelling op de 2e rij kon positioneren, was zijn voordeel beslissend geworden. Hoewel de klok nog wel een woordje meesprak, kreeg Eddy onvoldoende tegenkansen om de opmars van Jaco’s vrije b-pion te blokkeren. Dat beslechtte de partij en Jaco is opnieuw de koploper, waar anderen jacht op moeten maken,