Verslag ronde 1 en 2 rapidschaak op 8 en 15 december 2020

Verslag ronde 1 en 2 rapidschaak op 8 en 15 december 2020

Het rapidschaak werd deze keer voortgezet met een wat sneller tempo met increment, nl. 10 min + 5 sec pppp. De eerste avond moesten helaas nogal wat spelers verstek laten gaan, maar er kon toch een leuke avond worden geschaakt. Met dit wat snellere tempo was het goed mogelijk om 5 wedstrijden te spelen. Het voordeel van de huidige speelwijze is, dat uw verslagever de partijen nog eens rustig kan bekijken en voor het verslag van commentaar voorzien. Goed, dat kost wat meer tijd, maar in de huidige donkere dagen voor Kerst is dat nu ook weer niet zo’n straf….
In de eerste ronde won Jaco Vonk van Ton Lodder en moest Henk Boot alle zeilen bijzetten om zijn interessante partij tegen Bert van Geldere winnend af te sluiten. Ook Tony Else en Henry Houweling wonnen. In de 2e ronde wonnen Tony en Henry opnieuw en zaten Jaco en Henk weer eens tegenover elkaar. De opening verliep in eerste instantie rustig, maar op de 10e zet toonde Jaco met 10. g4 zijn aanvallende intenties. Henk was niet erg onder de indruk, hield de deur dicht en kreeg controle over zowel de half-open c-lijn als de f-lijn.


Toen Jaco de korte rokade achterwege liet werd het zwarte overwicht voor wit “storend” en werd er na dameruil zeker niet minder op. Beiden speelden de torens wat heen en weer, waarbij Henk een pionnetje kon meesnoepen. Hij maakte geen haast en had een enorm tijdsvoordeel. Nadat de damevleugelpionnen waren verdwenen bleek Henk een 3-tal centrumpionnen extra te hebben en won daarmee gemakkelijk. Blijkbaar gaat het rapidtempo hem tegen Jaco beter af dan het gewone tempo! Ook Chris Tromp had een goede start, want na winst in de eerste ronde tegen André van Wingerden won hij in de 2e ronde opnieuw, nu van Ton Lodder. Maar die overwinning tegen André kwam wel met enig fortuin tot stand. Na de opening stond André veel beter (=gewonnen), maar hij raakte de draad kwijt en de partij kantelde in het voordeel van Chris. Een mooi moment was er na 32. Le2 waarmee door de penning van de dame mat op g2 werd verhinderd.


Maar na het ijskoude Kh5-h4 was de penning opgeheven en zat damewinst er niet in omdat Lxf3 de kracht van het paard op h2 duidelijk maakte. Het zwarte ros graasde eerst een dame en vervolgens nog een toren weg. Een heel mooie zet van Chris, Kh5-h4!
In de derde ronde lukte het Tony Else niet iets te bereiken tegen Jaco. Die kreeg al snel de betere stelling en brak beslissend door op de damevleugel. Het lukte Henk niet de verbinding met Ton Lodder tot stand te brengen, zodat hier een reglementaire remise werd genoteerd. Chris Tromp ging door met winnen, nu tegen Jan Post, maar mocht niet klagen dat Jan bij dameruil torenwinst over het hoofd zag. Chris trok uiteindelijk na veel zetjes in een toreneindspel aan het langste eind. Ook Henry Houweling won voor de derde keer op rij. Bert van Geldere was het slachtoffer. Weliswaar leek er niet zo veel aan de hand, maar plotseling toverde Henry een vernietigende koningsaanval met zijn zware stukken uit de hoge hoed en won overtuigend. Daarmee stonden hij en Chris na 3 ronden met de volle buit bovenaan.
In de vierde ronde speelde Jaco tegen Henry en hoewel de stelling erg dichtgeschoven leek, won Jaco dankzij een penning toch ergens een pionnetje, later werd dat een vol stuk en toen behalve een witte loper en de dichtgeschoven pionnenketens de overige stukken van het veld waren verdwenen, kon Jaco de winst gemakkelijk naar zich toe trekken. Ook de andere koploper Chris ging in deze ronde onderuit. Mark Couwenberg speelde een goede partij, stond vanuit de opening steeds al beter en breidde dat voordeel zienderogen ook materieel uit en was de overtuigende winnaar. Een prima partij van Mark! Henk Boot kreeg van Tony Else deze keer een andere opening voorgeschoteld dan gebruikelijk. Tony speelde het prima en Henk bereikte eigenlijk niets, maar toen Tony zijn dame het hoofd in de strop liet steken, was dat geschenk aan Henk wel besteed.
In de 5e ronde speelde André tegen Jaco die al snel beter kwam te staan. Maar de maar de machine haperde bij de zet 19. …Tc4 ipv Txc3 of was het een “mouse-slip”? In ieder geval was er toen nog volop strijd, maar langzaam aan kwam Jaco opnieuw in het voordeel en in slechte stelling was het André die even vergat zijn dame tijdig in veiligheid te brengen. Daarmee was de partij over. Aan de kop van de ranglijst speelde Henry deze keer met wit tegen Henk en het ging lang gelijk op. Er werd van alles geruild, waarbij Henk vond dat hij een pietsje gemakkelijker stond en vast nog wel een kansje zou krijgen. Dat was in het toreneindspel ook zo,


maar toen Henk die ene kans (31. c5-c4) niet pakte was remise de logische uitslag van de partij. Tony Else herstelde zich van 2 nederlagen op rij en won, maar Chris Tromp verloor opnieuw. Zo waren er aan het eind van de avond 2 koplopers, Henk Boot en Jaco Vonk met 4 uit 5, gevolgd door Henry Houweling met 3,5 en daarna Tony Else en Chris Tromp met 3 punten.
Het vervolg kwam een week later. Henk Boot trof het wel erg dat André van Wingerden nog niet bij de les was en na een miniatuurtje had hij de winst al te pakken. André verzuchtte toen: “Oh, wordt het zo’n avond?”, maar dat zou wel meevallen. Hij wist namelijk al zijn overige 4 partijen te winnen! Bert van Geldere kwam tegen Jaco Vonk al snel in de problemen en na materiaalverlies was het over en uit.
Er werden deze avond ook enkele “bekende nieuwe gezichten” gezien, Sebastiaan Visser en Jeroen Brandsma, terwijl Henry Houweling ook zijn boer Ewoud had overgehaald om mee te doen. Sebastiaan Visser werd gelijk voor de leeuwen gegooid en moest het opnemen tegen Henry Houweling, die al snel beter kwam te staan. Uiteindelijk bleek het verlies van de kwaliteit voor Sebastiaan toch te veel, want nu kon Henry in het eindspel de kwaliteit teruggeven en vanwege zijn veel betere koningspositie een eenvoudig gewonnen pionneneindspel bereiken. Jan Post zag zich geplaatst tegenover Jeroen Brandsma, die langzaam maar zeker beter kwam te staan. In een eindspel met het loperpaar tegen een paardenpaar, vergat Jan eenmaal te reageren op de pionaanval op zijn paard. Daardoor was de stelling voor hem op slag verloren. Arjan Uittenbogaard trof een goed spelende Gerard de Gans. Arjan verspeelde op een gegeven moment een kwaliteit en Gerard pakte hierna voortvarend door. In een voor Arjan al hopeloze stelling

was het dodelijk binnendringen met Dg3+ ogenschijnlijk nog te verhinderen met Pe4, maar Gerard liet de kans om met een kwaliteitsoffer Td4xe4 de partij te beslissen niet aan zich voorbijgaan!
In de 7e ronde speelde Jeroen tegen Henk die na zijn heel vlotte overwinning in de voorgaande ronde even zat te slapen en Jeroen de kans gaf in te slaan met Lxg7, waarna de zwarte toren op h8 verloren ging! Henk spartelde nog wel wat, maar Jeroen liet de winst niet meer glippen. Een koude douche voor Henk en een smakelijk hapje voor Jeroen! Jaco liet zich de kans niet ontgaan om alleen aan de leiding te komen. Hij won gedecideerd van Jan Post. Henry trof het niet dat André zich goed had herpakt van zijn uitglijder een ronde eerder. Na de opening stond hij misschien wat makkelijker, al leek het er even op dat zijn paard op e5 in de problemen was. Echter met Kf8 was er geen mat achter de paaltjes 

meer voor wit en toen Henry slechts oog had voor de aanvallende kwaliteiten van zijn paard bleek de verdedigende kwaliteit ook echt nodig, omdat André na Pxe5 binnenviel met Td2! Dat voelde erg “au” voor wit en André won hierna vlot.
Het spektakelstuk in de 8e ronde was het duel tussen Jeroen en Jaco. Na de opening stond Jaco duidelijk wat beter, maar Jeroen probeerde met allerlei actieve zetten verwarring te zaaien en schuwde zelfs niet 2 stukken voor een toren te investeren. Het loperpaar was hierna wel een belangrijke troef van Jaco en Jeroen probeerde daarom met 32. g3 zijn koningsvleugel te beschermen,


waarna Jaco koos voor 32. ..f4 om de koningsvleugel open te breken. Hij miste daarbij het sterke en beslissende Pxc2 omdat dit paard niet kon worden teruggeslagen op straffe van Lxg3! En vanwege de loper op b7 kan wit dan niet terugnemen. Maar na 32. … f4 vond Jeroen het loperoffer Lxd4 en dit had Jaco eigenlijk niet mogen aannemen, omdat na Dxd4+ de loper op d6 hangt, maar dat ontging Jeroen blijkbaar. Het gespeelde 34. Df6 gaf Jaco weer de kans af te wikkelen naar een winnende stelling met Lc5+ of het gespeelde De2. Jeroen probeerde nog met schaakjes herhaling van zetten te bereiken, maar daaraan kon Jaco ontsnappen door zijn zwarte loper terug te geven met 46. .. De8.


Nog steeds had hij aan het langste eind kunnen trekken, maar met nog maar 42 sec op de klok en 1 min. 36 sec voor Jeroen was duidelijk dat niet alles meer uitgerekend kon worden. Indien Jaco na Dxd4 een tussenschaakje met De1 had gegeven…., naar het gespeelde 48. … De4 koos Jeroen voor een eeuwig schaak, maar had na 49. Dxe4 Lxe4 met 50. Txf4 een stuk kunnen winnen! Kortom, misschien toch wel de juiste uitslag van deze ook voor de toeschouwers enerverende partij!
Ook Bert van Geldere won opnieuw, deze keer van Arjan Uittenbogaard. Weliswaar miste hij na het onvoorzichtige 22. …Tfd8 


van Arjan het direct beslissende 23. Dxf7, maar ook via de gekozen “omweg” 23. H4 bleef hij de bovenliggende partij en kon uiteindelijk in een paardeindspel met een pion meer zijn voordeel winnend uitbouwen.
In de 9e ronde wonnen aan de kop van de ranglijst zowel Jaco Vonk van Sebastiaan Visser als Henk Boot van Jan Post, al moest Henk na aanvankelijk goed spel na wat slordigheidjes alle zeilen bijzetten om weer voordeel te krijgen. Het bleek toch dat hij Jan alsnog voor veel tijdproblemen kon plaatsen…
In deze ronde speelde Henry tegen Jeroen en het werd een behoorlijk gelijk opgaand gevecht, waarbij de eindstand er ”behoorlijk gelijk” uitzag.


André van Wingerden zette zijn goede reek voort en bond nu Arjan Uittenbogaard overtuigend aan de zegekar.
In de laatste ronde wonnen beide koplopers Jaco en Henk waardoor Jaco zijn half puntje voorsprong behield. Jeroen Brandsma had het moeilijk tegen een inmiddels ontketende André die al snel wat beter kwam te staan en een kwaliteit kon winnen en vervolgens zijn zware stukken richting witte koningsvleugel dirigeren. Na 37. Txf5

speelde hij begrijpelijkerwijs de pionzet h6 om zijn koning een luchtgaatje te geven. Daarop had Jeroen met Te5 weer een gelijke stand kunnen bereiken, maar na het gespeelde Tf8+ bleef André wel beter staan. Maar na 37. Txf5 was 37. … Txg2+ de zet geweest om onmiddellijk beslissend voordeel te verkrijgen. Maar goed, wat later trok André toch aan het langste eind en zette Jeroen met Dxg2 mat. Ook Arjan Uittenbogaard wilde na zijn twee nederlagen deze avond goed afsluiten en voelde Henry krachtig aan de tand. Henry ging wat al te optimistisch met zijn pionnen op de koningsvleugel naar voren en Arjan liet zien dat het niet het goede plan was en won snel materiaal en de partij.

2e cyclus rapidschaak op 10, 17 en 24 november.

2e cyclus rapidschaak op 10, 17 en 24 november.

Het is toch duidelijk anders om een verslag te maken van online schaken, waarin je elkaar niet lijfelijk ziet en kunt meegenieten van analyses en commentaar van kibitzers na afloop, maar het is nu even niet anders. In de eerste ronde won Jaco tegen André van Wingerden al vrij snel een stuk en daarmee de partij. Arjan Uittenbogaard leek snel te profiteren van slordig spel van Henk Boot, maar Henk kon zich in eerste instantie toch met een tussenzet redden, maar hij ging even later opnieuw in de fout en Arjan was hierna onverbiddelijk en won. Eddy Korevaar kreeg groot voordeel tegen Chris Tromp en de ongelijke lopers waren zeker in zijn voordeel. Echter, de afronding liet te wensen over en zo kon Chris na herhaling van zetten met remise ontsnappen. Tony Else won van Jan Post, maar Henry Houweling kon niet winnen van Mark Couwenberg. Hoewel Mark na de opening eerst wat beter stond, kwam er uiteindelijk een remise-achtig dame-eindspel op het bord, waar velen voor Mark’s lot vreesden gezien zijn forse tijdsachterstand. Echter hij bereikte met herhaling van zetten/eeuwig schaak toch een verdiende remisehaven.

In de 2e ronde die avond wonnen Jaco Vonk en Arjan Uittenbogaard opnieuw, van Ton Lodder, respectievelijk Ernst Delwel. Hoewel Ernst eerst overweldigend uit de opening kwam, haperde de machine al snel en na verlies van een stuk en later zelfs toren, was de lol er voor wit/Ernst wel af. Tony Else en Louis Rutgers hielden elkaar met herhaling van zetten in evenwicht, maar daar was Louis waarschijnlijk achteraf een stuk gelukkiger mee dan Tony.
In de 3e ronde kreeg Arjan Uittenbogaard met zwart van Jaco Vonk geen kans. Jaco kwam sterk uit de opening, vlocht allerlei dreigingen in de stelling en die waren Arjan te veel. Een erg interessante partij speelden Eddy Korevaar en Tony Else. Tony offerde in de opening een pion en had daarvoor ruim voldoende compensatie, maar gaandeweg kwam Eddy toch wel beter te staan. Toch kreeg Tony mooie aanvalskansen tegen de witte koning en met maar weinig tijd voor beiden kon het nog alle kanten op. Na 29. .. La6+ 

   speelde wit niet het “saaie” en goede Ke1, maar Le2. Dat gaf Tony de kans tot 30. …Lf4! Want na gxf4 is het Dg1 mat, na wegspelen van de dame wint zwart na een tussenschaakje met Lxe2 de loper op c1. Ook na 30. Pf3 wint zwart een stuk omdat na 30. .. Lxe3 31. Pxg5 zwart Lxg5 speelt en de loper staat dan gedekt door het paard op h3! Maar ja met minder dan 2 minuten op de klok voor Eddy en minder dan 1 minuutje voor Tony is het niet verwonderlijk dat dergelijke combinaties aan de aandacht “ontsnappen”.
De tweede avond van deze cyclus begon met het topduel tussen Eddy Korevaar en Jaco Vonk leek zich na de opening te ontwikkelen in het voordeel van Jaco, die een stuk tegen een pion voorkwam. Eddy rechtte zijn rug, speelde actief en profiteerde van minder optimaal spel van Jaco. Hij won een pion terug en ontwikkelde dreigingen op de koningsvleugel, maar het vinden van de juiste voortzetting met de nog resterende tijd (minder dan 5 min voor Eddy en minder dan 3 min voor Jaco) bleek niet eenvoudig. Het werd een chaotische stelling waarin Jaco met Ke5 misgreep.

Maar hierna miste Eddy enkele malen de beste voortzetting (35 Dh6+ en na Kxd6 36. Dxf8+), wat in een dergelijke stelling met zoveel mogelijkheden om schaakjes te geven, maar met beperkte tijd erg begrijpelijk was. Uiteindelijk kon Eddy weliswaar zijn h-pion laten promoveren, maar dat  gaf Jaco de de mogelijkheid met eeuwig schaak te ontsnappen met remise. Een enerverende en karakteristieke rapid partij met een “lucky” Jaco aan het eind. Henk Boot sloot weer een beetje aan door met langdurig manoeuvreren tegen Chris Tromp uiteindelijk een pionnetje te winnen, waarna de stelling van Chris het krakend begaf. Ook Tony Else en Henry Houweling kwamen weer in de plus door van André van Wingerden, respectievelijk Arjan Uittenbogaard te winnen.
Vervolgens zaten in de volgende ronde Jaco Vonk en Henk Boot weer tegenover elkaar. Jaco speelde een voor hem bekend pionoffer in de opening, kreeg daarvoor voldoende compensatie en een gemakkelijk te spelen stelling. Henk kroop in een egeltjesstand en kon het voordeel dat Jaco had met enige moeite neutraliseren. Toen Jaco met zijn dame binnenviel, reageerde Henk niet handig en kreeg Jaco groot voordeel. Jaco zag tijdens de partij niet hoe hij de beslissende klap moest uitdelen en koos voor herhaling van zetten. Met deze remise kwam Henk dus goed weg.
Henry Houweling deed tegen Eddy Korevaar goede zaken, al ging dat niet van een leien dakje. Na de opening stond Eddy veel beter, had materiaal gewonnen en het was eigenlijk wachten op het moment dat hij de vis op het droge kon krijgen. Maar de vis spartelde nog behoorlijk tegen en glipte uit Eddy’s vingers. De smalle weg naar een remise ontging Eddy en aldus trok Henry verassend alsnog aan het langste eind. Tony Else kon deze keer niet volgen. Chris Tromp koos tegen hem een opvallende opening en stond, zeker toen hij een pionnetje had gewonnen, steeds gemakkelijker en beter dan Tony met zwart. Juist toen Tony met zijn toren binnenviel en dacht in het voordeel te komen, had Chris een venijnig tussenschaakje en brak daarmee de verdediging van Tony open en bekroonde zijn goede partij met mat. Ook Jan Post verging het een stuk beter, dan in eerdere partijen. Had hij eerder nog al eens schlemielig goede stellingen uit handen gegeven, nu boekte hij zijn tweede overwinning van de avond tegen Ton Lodder.
In de volgende ronde probeerde Henry Houweling wel een bijzonder frivole opstelling tegen Jaco Vonk, of was het start met een “mouse-slip”? In ieder geval deed Jaco gewoon gezonde zetten, nam het initiatief en brak vlot door de witte stelling heen. Henk Boot zag zich geplaatst tegen een goed spelende Eddy Korevaar die de opening beter behandelde en daarna een klein maar duidelijk plusje had. Henk had nog wel een klein grapje, met een penning wat hem een pion opleverde. Een wanhoopsoffer (Pxe3)   pakte voor Eddy echter heel goed uit omdat Henk na het eerdere Kf8 de dreiging van de zwarte toren op g8 (Txg3) volledig had gemist en met Dd3 dacht op dameruil te kunnen aansturen.

  Een paar zetjes later kon Henk opgeven. Opvallend was dat in de top Eddy tegen Jaco misschien te weinig kreeg, Jaco tegen Henk te weinig en Henk tegen Eddy te weinig. Ach, zo gaan die dingen…. Zoals Eddy eerder zei; het is een hard spel, dat schaken.
Louis Rutgers sloot aan in de kopgroep door Chris Tromp terug te wijzen. Het werd een interessante partij, waarbij Louis tot tweemaal toe met zwart Te4 speelde en daarmee een kwaliteitsoffer aanbood (Lg2xe4), dat pas de 2e keer door Chris werd aangenomen. De stelling was nog wel in evenwicht, maar speelde wel makkelijker voor Louis. En toen Chris een gat op g3 liet ontstaan was Louis er als de kippen bij om met Dg3+ de partij in zijn voordeel te beslissen.
Zo was na 6 rondes (2 avonden) Jaco Vonk de vertrouwde koploper, op 1 punt gevolgd door Eddy Korevaar en Louis Rutgers en daarachter een groepje op 1,5 punt..
Op de derde avond in ronde 7 maakte Jaco Vonk geen fout tegen Jan Post. Henk Boot bereikte uit de opening niet veel tegen Henry Houweling, maar toen Henry kwaliteitsverlies over het hoofd zag, was het opeens over en uit. Eddy Korevaar besloot de opening tegen André van Wingerden origineel en actief aan te pakken, maar de stelling was een stuk beter voor André. Hoewel hij na een frivole paardzet gedwongen was de kwaliteit te offeren, maar door zijn fantastische pionnenfront stond hij nog steeds heel veel beter.

 De strijd ging voort en Eddy kwam weer redelijk terug in de wedstrijd. André raakte de weg behoorlijk kwijt en Eddy kwam duidelijk volledig gewonnen te staan, maar zijn hoeveelheid tijd slonk en slonk. Hoewel hij een pion tot dame kon laten promoveren, kon hij uit de vele schaakjes niet de beste vinden, zodat hij uiteindelijk in een gewonnen stand door de vlag ging! Een enorme meevaller voor André dus!
In ronde 8 speelde Ernst Delwel tegen Jaco Vonk en was vast besloten zijn huid duur te verkopen. Vanuit de opening bereikte Jaco niet veel en zelfs na de winst van pionnetje op a4 was de remise nog binnen handbereik.

Want na 33…Pxa4, 34 b3 Pc5 was Pxc5 nog steeds voldoende voor remise, want zeker na dameruil, maar ook bij het op het bord bleven een blokkadestelling voor wit mogelijk en voldoende om remise binnen te halen. André van Wingerden had het niet makkelijk tegen Henk Boot. Hij raakte op een gegeven moment de draad kwijt, waarna Henk mardreigingen en dat kostte wel erg veel materiaal. Zo was na 8 rondes Jaco niet meer in te halen. In de 9e en laatste ronde veranderde er niets meer aan de stand want alle 4 spelers aan de kop van de ranglijst, Jaco Vonk, Henk Boot, Eddy Korevaar en Henry Houweling, wonnen hun partij en de einduitslag was dus 1. Jaco Vonk, 2. Henk Boot, 3 Eddy Korevaar en 4. Henry Houweling , zoals ook op de site onder rapidschaak te vinden is.

Ronde 3 online rapidschaak op 3-11 ofwel de avond van de pionnenopmars in het centrum

Ronde 3 online rapidschaak op 3-11 ofwel de avond van de pionnenopmars in het centrum

Op 3 november werd alweer de 3e ronde van het rapidschaak gespeeld. Omdat de meeste spelers aan de kop van de ranglijst al tegen elkaar hadden gespeeld, waren er deze avond geen partijen tussen de top 4 spelers. Toen aan het eind van de avond het kruit was opgetrokken, bleek dat zij alle 4 hun drie partijen hadden gewonnen en de onderlinge verschillen precies zo waren gebleven als ze bij het begin van de avond al waren. Een voordeel van het via lichess.org spelen is overigens de mogelijkheid de partijen van de anderen te volgen, terwijl het voor uw verslaggever een stuk makkelijker wordt om iets over de andere partijen te melden! Daarbij viel op dat deze avond in meerdere partijen een witte pionnendoorbraak/opstoot in het centrum voorkwam, blijkbaar het “thema” van de avond!
In de eerste ronde van de avond (ronde 7) nam Ernst Delwel het op tegen Henk Boot. In het verleden van het gewone schaak had Ernst Henk meerdere keren beentje gelicht, dus Henk was goed bij de les. De opening leek vrij rustig, maar toen Ernst het loperpaar op de 10e zet opgaf, stond Henk al duidelijk gemakkelijker. Toen Henk door een onnauwkeurigheid van Ernst snel daarna materiaal kon winnen, gaf Ernst zich gelijk gewonnen, een miniatuur dus.
Eddy Korevaar nam het op tegen Gerard de Gans die zijn eigen openingssysteem speelde, maar werd geconfronteerd met een indrukwekkend pionnencentrum van Eddy. Het pionnenfront kwam weliswaar naar voren met 13. e4-e5, 

 maar hield geen stand en in deze fase won Gerard een pion en nam het initiatief over. Eddy speelde natuurlijk actief tegen en bracht de stelling weer in evenwicht. Toen Gerard vervolgens geen goed plan kon bedenken, kreeg hij het moeilijk en de partij kreeg een nogal abrupt einde toen Gerard een penning niet met een tegenpenning beantwoordde, maar zijn toren pardoes verloor.
Jaco Vonk won van Ton Lodder en André van Wingerden kruiste de degen met Henry Houweling. Al op de 10e zet gooide André de knuppel in het hoenderhok en offerde een stuk tegen 2 pionnen. Positioneel was dat met zijn goede ontwikkeling, de brokkelige pionnenstructuur van zwart en de zwarte koning nog in het centrum, zeker verantwoord, ook volgens de computer. Maar met de snelle opstoot 13. e4-e5 hierna

  vroeg hij toch teveel van de stelling en kwam Henry in het voordeel. Na de “vervolgopstoot” e5-e6 kantelde de stelling  definitief naar Henry toe.

Bert van Geldere kreeg mooi voordeel tegen Mark Couwenberg, bij wie de stukken niet goed samenwerkten. Hij kreeg 2 pionnen meer en stond gewonnen. Maar bij het opruimen van de pionnen gaf hij Mark nog even een kans een stuk terug te winnen, maar toen die niet werd benut, sloeg de balans definitief door in Berts voordeel en wist hij Mark mat te zetten.
In de 2e ronde (ronde 8) speelden Henk Boot en Bert van Geldere een interessante partij, maar toen hij op de 15e zet de centrumdoorbraak e4-e5 van Henk wilde voorkomen, kwam hij toch in het nadeel. Hoewel de computer dat niet zo vond, was het toch vooral Bert die erg op zijn tellen moest passen. Henk trok ten strijde op de koningsvleugel en nam de kans waar om na Bert’s f6-f5 als nog 19. e4-e5 te spelen   

  en na d6xe5 het logische d5-d6. Nog was het evenwicht niet verbroken (!), maar Bert greep met 20. … e5xf4 mis.

  Henk had nu zoveel dubbele dreigingen dat hij flink wat materiaal voorkwam. Bert spartelde nog wel tegen, maar Henk kon ruil van flink wat stukken afdwingen, waardoor de winst niet moeilijk meer was.
André van Wingerden was de volgende tegenstander van Eddy. André is bij het online schaken even wat minder in vorm. In de opening kreeg Eddy al snel een gemakkelijke stand en nam het initiatief vervolgens stevig in handen. De witte koning stond er nogal eenzaam en hulpeloos bij op zijn koningsvleugel, terwijl Eddy daar flink wat pijlen op kon richten. Hij bereikte een gewonnen stelling, maar vergat op een gegeven moment even zijn vrijpion op e3 te dekken, waarna André weer even van een ontsnapping kon dromen. Blijkbaar duurde het dromen iets te lang, want hij overzag een torenwinst door Eddy en dat betekende dus wel het einde van de partij.
Gerard de Gans nam het nu op tegen Jaco Vonk. Al snel stond Jaco makkelijk en toen hij in een ruil een pionnetje meenam, was het voor Gerard eigenlijk een verloren strijd. Na stukkenruil ontstond een dame-eindspel, waarin Jaco begrijpelijkerwijze geen bezwaar had tegen dameruil. Maar dan moet je de dames wel ruilen, nu werd het een dame-aanbieding en einde van de partij.
Henry Houweling nam het nu op tegen Chris Tromp en stond vanuit de opening al gelijk lekker, kreeg een flink ruimtevoordeel, versterkte zijn stelling en kreeg beslissend voordeel na zijn piondoorbraak 23. e4-e5 (ook in deze partij!).  

In deze ronde speelde Mark Couwenberg tegen Ernst Delwel, die vorstelijk beloond werd voor een kleine openingsval. Het kostte Mark materiaal en er volgde wat wild-west ruil van wel heel veel stukken, maar tenslotte had Ernst 2, bijna 3, lichte stukken meer. Tja, dat is gewoon te veel om verder te strijden. Ook hier een miniatuurtje van Ernst, wel het langste overigens van deze avond. 

In de 3e ronde speelde Henk tegen Ton Lodder die een versnelde gambietvariant speelde. Henk wist hier wel raad mee, stond al snel overwegend en zijn voordeel nam zienderogen toe, tot tenslotte een grote vork voor Ton het einde van de partij betekende.
In de laatste ronde was Bert van Geldere de tegenstander van Eddy. Eddy ontwikkelde al snel een flink initiatief en kon binnenvallen met een toren op e7. Hij had daarmee feitelijk de belangrijke stellingstroeven in handen en toen hij ook nog de kwaliteit won, streed Bert een ongelijke en verloren strijd. In deze laatste ronde was Rob van Driel de tegenstander van Jaco. Na de opening bleef Rob met een verbrokkelde pionnenstructuur en een pion minder zitten. Het duurde nogal wat zetjes, maar het bescheiden materiële overwicht van Jaco was ruim voldoende voor de winst.
Mark Couwenberg was de laatste tegenstander van Henry op deze avond. Er werd al snel wat geruild, waaronder de dames en hierna ook de witte lopers en resteerde voor Henry een dubbelpion op de e-lijn. Henry manoeuvreerde zijn koning naar de damevleugel en toen Mark een pionnetje op a7 probeerde mee te snoepen, bleek dat kleinood toch wel behoorlijk giftig. De loper werd ingesloten en door Henry tot overgave gedwongen. Mark’s compensatie was onvoldoende en won Henry overtuigend.
Ernst Delwel speelde ook in de 3e ronde een miniatuurtje. Toen André van Wingerden in de opening even niet oplette, was er reeds op zet 9 een beslissende piondoorbraak. Overigens was het deze keer niet het deze avond gebruikelijke, maar nu d4-d5.

(diagram) De stelling van André stortte als een kaartenhuis ineen. Hoewel Ernst later klaagde dat het online schaken niet zo “zijn ding” was, haalde hij toch twee maal een score van 2 uit drie, dus zo slecht gaat het online-spelletje onze voorzitter nu ook weer niet af en deelde hij de 5e plaats aan het eind van de avond met Gerard de Gans.

Ronde 2 online rapid-competitie op 27 oktober

suepersnel

In de eerste ronde van deze avond (eigenlijk ronde 4) zaten de koplopers van de eerste avond, Henk Boot en Eddy Korevaar tegenover elkaar. Eddy koos een wat andere opening dan in eerdere confrontaties. Henk kreeg langzamerhand duidelijk voordeel, maar dat verwaterde weer en na 21. f2-f4 ontstond een hoogst gecompliceerde stelling. 

Eddy sloeg de e4 pion, maar slaan op f4 was beter geweest. Nu was Henk weer de bovenliggende partij, maar opnieuw glipte het voordeel hem door de vingers. Maar Henk kreeg nog eenmaal een kans maar miste na zwarts 32. .. Tf6 de mooie zet 33. d5-d6. 

Er ontstond nu een remise-eindspel dat door Henk nog ernstig werd mishandeld en waar hij alleen maar met remise wegkwam omdat Eddy te weinig tijd over had om Henk mat te zetten.

André van Wingerden en Jaco Vonk streden om aansluiting te houden. Jaco kwam duidelijk makkelijker uit de opening, won ook een pion en kreeg na ruil van de torens en een aantal lichte stukken in een open stelling dankzij zijn beweeglijke loperpaar een gewonnen stelling na 27. Pff3-d2.

Ook Henry Houweling sloot weer aan in de kopgroep omdat hij de verassing van de eerste ronde Gerard de Gans krachtig terugwees. Na tweemaal kwaliteitsverlies vond Gerard het een juist moment de strijd te staken.

In de tweede ronde deze avond (ronde 5) was er het topduel tussen Jaco Vonk en Henk Boot. In een voor beiden niet ongebruikelijke opening leek Jaco na f2-f4 Henk lastig te gaan maken, maar hoewel Henk na  17. f4xe5 het beste h6xg5 had kunnen spelen, 

koos hij voor d6xe5 en Jaco liet zich verleiden tot Dxe5 waarna hij door Ld6 onaangenaam werd verrast en moest kiezen hoe hij de beste compensatie voor materiaalverlies kon krijgen. Hij koos het meest kansrijke, namelijk een dameoffer tegen 2 lichte stukken en twee pionnen, waarbij de computer achteraf aangaf dat de waardering van de stelling slechts -1 was! Na 21. Lxd4 ontstond de volgende stelling: 

 Maar toen Henk Jaco’s pionnetje op a5 had buitgemaakt en de torens waren geruild was duidelijk dat Henk’s beweeglijke dame belangrijker was dan het loperpaar van Jaco.
Het andere topduel ging tussen Eddy Korevaar en Henry Houweling, waarbij Eddy al vanuit de opening duidelijk beter stond en Henry in het vroege middenspel nog wel een ongeveer gelijke stand bereikte, de stelling voor Eddy een stuk gemakkelijker speelde en na kwaliteitswinst de partij naar zich toe kon trekken. Gerard de Gans gaf zijn goede optreden op de eerste avond een passend vervolg door een sterke partij te spelen tegen André van Wingerden en vanuit de opening een gewonnen stelling te bereiken en de winst te verzilveren. Arjan Uittenbogaard, die de eerste avond niet had meegedaan, boekte tegen Mark Couwenberg de tweede en overtuigende winst, nadat Mark in de opening stukverlies had opgelopen.
In de derde ronde van de avond (ronde 6) was Jaco Vonk er veel aan gelegen om van Eddy Korevaar te winnen en zo weer aansluiting te krijgen bij de top. Beide kemphanen gaven elkaar in het middenspel weinig toe. Weliswaar had Jaco een wat betere pionnenstructuur, maar Eddy beschikte over het loperpaar. Nadat de meeste stukken waren geruild, kon Jaco weliswaar een pion winnen, maar in het eindspel met lopers van ongelijke kleur is dat vaak toch niet genoeg voor de winst. Ook al kwam er tijdelijk nog een tweede pionnetje bij, in het resterende eindspel met weer één pionnetje meer was remise de meest logische uitslag, al had Eddy aan het eind nog maar bitter weinig tijd over.
De andere koploper, Henk Boot trof de sterk presterende Gerard de Gans. Hij zette Gerard vanuit de opening al snel onder sterke druk en pakte bij het ruilen van stukken her en der een pionnetje mee. Dat kon Gerard aan het eind niet meer keepen. Henry Houweling speelde tegen Bert van Geldere en ontwikkelde een stormloop met zijn pionnen op de damevleugel, waartegen Bert geen adequate verdediging had. Arjan Uittenbogaard won van Ton Lodder en boekte zo zijn derde overwinning van de avond tegen Ton Lodder en deelt nu de 5e plaats op de ranglijst met Gerard de Gans. Henry Houweling en Jaco Vonk delen de derde plaats, terwijl Henk Boot de lijst aanvoert, een half puntje voor Eddy Korevaar.

Ronde 3 interne competitie en eerste online rapid-ronde

Ronde 3 interne competitie en eerste online rapid-ronde

Op de gedenkwaardige avond van 13 oktober vond de voorlopig laatste “gewone” ronde van de interne competitie plaats. In het topduel tussen Louis Rutgers en Jaco Vonk leek het best lang gelijk op te gaan, maar uiteindelijk bleek Jaco de sterkste en nestelde zich weer boven aan de ranglijst. Eddy Korevaar speelde een naar eigen zeggen niet erg enerverende partij tegen John Dessens, maar na verloop van tijd gingen in de partij de ratingpunten tellen en trok Eddy aan het langste eind.
Met de vorm van Henry Houweling wil het dit jaar nog niet echt lukken. Speelde hij vorig jaar sterk, nu gaf hij tegen Hans Karelse pardoes een stuk weg en daarmee de partij. Ook André van Wingerden en Henk Boot speelden een onregelmatige partij. Nadat het centrumpionnenfront van André verdwenen was, kon Henk zomaar een pion winnen. Hij zette daarna wat aarzelend voort, waardoor André toch wel weer wat compensatie kreeg. Net toen Henk dacht een leuke combinatie uit te voeren, zag hij iets elementairs over het hoofd en ook hier kreeg de tegenstander een stuk en daarmee de partij cadeau.
Aan het eind van die avond was door de afgekondigde maatregel horecagelegenheden te sluiten, duidelijk dat we voorlopig niet meer in De Til kunnen schaken. Gelukkig had het bestuur in de ALV in september al bij de leden gepeild hoe dan verder te spelen. Er bestond toen een duidelijke voorkeur om meerdere kortere, dwz rapid-partijen per avond te spelen en daar werd dus op 20 oktober mee begonnen: 3 partijen van 20 min p.p.p.p. zonder increment. Leuk is dat je als speler ook de andere partijen die nog aan de gang zijn kunt volgen! Weliswaar moesten sommigen van ons door anderen wat “technisch” geholpen worden, maar met een gemeenschappelijke app en de indeling op de site, kan er toch een gezellige sfeer worden bereikt!
In de eerste ronde waren er geen verrassende uitslagen te noteren, want alle spelers met een hogere rating wisten hun partij met meer of minder moeite tot winst te brengen. Daarna ging dat af en toe anders of  werden de punten op bijzondere manier bijeengesprokkeld. In de 2e ronde had Jaco tegen Tony Else weliswaar een pionnetje meer, maar Tony verdedigde zich stug en bereikte een toreneindspel met goede remise kansen. Uiteindelijk hadden beiden nog een koning en toren en was remise wel logisch, hoewel Jaco een stuk minder tijd had en zonder increment kan dat natuurlijk gemakkelijk fataal worden. Een ander bijzonder duel werd tussen Ernst Delwel en Eddy Korevaar gespeeld. Eddy kwam steeds beter en eigenlijk gewonnen te staan, maar raakte de draad en materiaal kwijt. Inmiddels stond Ernst huizenhoog gewonnen, maar ja, de klok was onverbiddelijk en met nog slechts enkele seconden voor Eddy ging Ernst als eerste door de vlag. Henk Boot en Henry Houweling deden het ongeveer hetzelfde en toch weer anders dan in hun recente gewone partij. Henk kreeg deze keer een flink ruimtelijk overwicht, versterkte zijn stelling en Henry raakte steeds meer pionnetjes kwijt en daarmee ook de partij.
In de 3e ronde nam Henk Boot wraak op André van Wingerden. Nu dacht André een pionnetje te winnen, maar dit “slimmigheidje” kostte gewoon een stuk. Dus eigenlijk het omgekeerde van de week ervoor! Eddy Korevaar won van Tony Else en is dus na 3 ronden samen met Henk Boot koploper met 3 uit 3. In deze ronde speelde Jaco Vonk tegen een zeer sterk spelende Henry Houweling. Jaco kwam een pion achter en had bovendien een veel slechtere pionnenstructuur. Henry manoeuvreerde met zijn paarden prachtig door de witte stelling en bereikte een gewonnen toreneindspel, maar koos daarin niet de gemakkelijkste weg. Uiteindelijk koos hij in een nog steeds wel gewonnen eindspel voor een zetherhaling onder het motto van “een half ei is beter dan een lege dop”, maar hij deed zichzelf hiermee te kort en Jaco een half punt cadeau.

Verslag ronde 2 interne competitie op 6-10

Verslag ronde 2 interne competitie op 6-10

Na de verscherping van de coronamaatregelen moet onze speelgelegenheid in De Til om 22.00 uur op slot zoals op dit moment alle horecalocaties. Dat eiste opnieuw creativiteit van het bestuur in het aanpassen van de interne competitie. Een kleine minderheid gaf de voorkeur aan het weer online gaan spelen in een wat sneller tempo, maar de meerderheid was voorstander om met een wat verkort tempo van 1 uur 20 min en 10 sec increment per zet te spelen. Bij een partij van 60 zetten en volledig gebruik van de tijd is er dan een speelduur van 3 uur, vandaar dat het aanvangstijdstip is vervroegd naar 19.00 uur, ook als is dat vroege tijdstip misschien voor sommigen een probleem. Maar ook nu verdient het bestuur een pluim, omdat ze zo snel met elkaar hebben overlegd en de mening van de leden hebben gepeild en zo tot een voorstel zijn gekomen.
Meerdere spelers hadden al aangegeven te zullen komen, want het is natuurlijk voor wedstrijdleider Jaco Vonk essentieel om een goede indeling te kunnen maken, zodat iedereen stipt om 19.00 uur kan beginnen. Want zo bleek ook later op deze avond, als er een eindspel ontstaat en er snel zetten worden gedaan, dan zitten we bij partijen met meer dan 60 zetten vanwege het increment al snel in de problemen met de 3 uur tijdslimiet.
De topper van de avond was natuurlijk de wedstrijd tussen Jaco Vonk en Eddy Korevaar. Vaak worden dat interessante gevechten. De laatste onderlinge confrontatie was de bekerfinale die pas na een barrage in het voordeel van Eddy werd beslist, maar waar in de eerste partij Eddy al de ruimschoots bovenliggende partij was, maar Jaco met een blauw oog naar remise kon ontsnappen. Maar nu leken de rollen duidelijk omgedraaid. Direct vanuit de opening had Jaco al het betere van het spel. Hij kwam na verloop van tijd een door Eddy geofferd pionnetje voor, maar belangrijker was dat hij totale dominantie over de stelling had en Eddy geen mogelijkheid tot tegenspel gaf. De computer gaf later aan dat Jaco’s voordeel langzaam opliep naar ruim +5. Eddy moest het allemaal met lede ogen aanzien, op zoek naar nog enig tegenspel slonk zijn tijd zienderogen, al had Jaco ook niet al te veel tijd meer tot zijn beschikking. Eddy dacht al na wanneer het een goed moment zou worden maar op te geven in deze hopeloze stelling met 3 pionnen minder. Maar ja, met opgeven heeft nog nooit iemand een punt gescoord en opgeven kan altijd nog. Hij speelde dus nog even door. Op de 51e zet leek Eddy misschien 1 pion terug te kunnen winnen en Jaco dacht door het opspelen van zijn a-pion naar a6 dit probleem te voorkomen, maar hij had hierbij volledig over het hoofd gezien dat Eddy via een penning een volle loper kon buitmaken!1 Tja, dank je wel dacht Eddy en incasseerde het stuk. Maar Jaco stond zo goed dat de stelling voor hem nog steeds in evenwicht was! Enkele zetten later werd tot remise besloten.

Schaken is een wreed spel, zo verzuchtte Jaco na afloop. Inderdaad, het spel kan meedogenloos zijn, was de mening van Eddy, waarmee beiden natuurlijk volstrekt gelijk hebben!
Henk Boot moest zich na vorige week proberen te herpakken tegen Henry Houweling, die hem aan het eind van het vorig seizoen in een uitstekende partij van Henry’s kant van het kampioenschap had afgehouden! Henk vond dat er dus nog een appeltje geschild moest worden. Maar het mesje was blijkbaar direct na de opening nog niet erg scherp, want na 10. ..Pf8 volgde ruil op e5 en op de 12e zet speelde Henk Pc3-e2 en miste daarmee een goede kans. De vraag is of de lezer ziet wat Henk had moeten doen (diagram na 10. ..Pf8). 


Na de gespeelde zetten bleef de stelling gewoon in evenwicht, waarbij Henry primair de aandacht op de koningsvleugel van Henk richtte, terwijl Henk zijn aandacht richtte op de damevleugel en de open d-lijn om uiteindelijk een paard op d6 te kunnen zetten, ondersteund door een pion op c5. Maar Henry wilde niet zo lang wachten, hij wilde zoals steeds aanvallen en speelde op de 22e zet f7-f5, waarop Henk na ruim nadenken ervoor koos het geplande f2-f4 te spelen, in principe dus een pionoffer. Maar hij schatte in dat dit een verantwoorde investering was vanwege de “tochtige” positie van de zwarte koning. Deze zet gaf Henry meerdere mogelijkheden: op e4 te slaan, op f4 slaan en ook en passant g4xf3. Kortom, een heerlijke tactische stelling (diagram).

Henry greep in deze brisante stelling mis, niet zo zeer door op f4 te slaan, maar vooral door gretig Lxh2+ te spelen, waarmee hij Henk’s koning naar het veilige h1 dwong. De tocht rond de zwarte koning nam steeds meer toe en uiteindelijk kon Henk met 30. Dh7+ de zwarte koning het vrije veld injagen naar e6, maar het à tempo gespeelde Lc4+ was weliswaar geen mat, maar het gedwongen Dxc4 zou na Dg8+ de dame hebben gekost, Henry besloot het daarom maar voor gezien te houden, waarmee Henk dus zijn revanche kreeg. (diagram)


Louis Rutgers speelde tegen Bram Capelle en zette de opening rustig op. Bram zorgde met zijn lange en tegengestelde rokade voor een potentieel interessant gevecht. Dat kwam er ook en ook deze keer speelde Louis sterk en kreeg steeds groter voordeel.  Maar rond de 25e zet speelde Louis niet de nauwkeurigste zet en kwam Bram terug in de partij en stond prima. Maar toen Bram op zijn beurt niet de optimale zetten speelde, kon een witte vrijpion op a6 een woordje meespreken. Toen Louis dameruil kon afdwingen was hij weer de bovenliggende partij. Dat leidde uiteindelijk tot materiaal voordeel voor wit. In het eindspel had hij een kwaliteit meer en omdat de toren van Louis sterk was en nog pionnen kon winnen, was het lot van Bram met zijn kreupele loper hiermee beslist. Hij kon nog wel met zijn koning de witte stelling binnendringen, maar de opmars van één zwart pionnetje kon door Louis gemakkelijk worden opgevangen met zijn toren en het gaf hem de mogelijkheid met een eigen vrijpion op promotie af te gaan. Door deze tweede fraaie overwinning is Louis na 2 ronden de koploper in de interne competitie! Al vond Louis achteraf dat hij niet mocht klagen en een remise voor Bram ook een tijd binnen handbereik was.
Hans Karelse zette zijn partij tegen Jeroen Brandsma rustig op, maar kreeg geen voordeel. In tegendeel, Jeroen kreeg een pionnetje meer en kon zijn stelling verder versterken. Er ontstond een eindspel na ruil van een stel torens waarbij beiden een toren en paard hadden. Hans bezat weliswaar een 3-2 pionnenvoordeel op de koningsvleugel, maar de 4-2 verhouding op de damevleugel in het voordeel van Jeroen was natuurlijk een stuk gevaarlijker. Jeroen zorgde er op de koningsvleugel met oplettend spel voor niet verrast te worden door een mat achter de paaltjes en op de damevleugel hield hij ook de pionnenketen keurig intact. Langzaam nam zijn voordeel toe en ondanks weinig tijd aan beide kanten bleef de strijd nog lang gaande. Maar de vorderingen van Jeroen waren ook voor de omstanders (op gepaste afstand) duidelijk zichtbaar en toen uiteindelijk de paarden en torens konden worden geruild, was het voor Jeroen niet moeilijk meer het punt definitief binnen te halen. Een goede overwinning van Jeroen!
Een aardig duel werd gespeeld door John Dessens en Gerard de Gans. Gerard besloot alle openingstheorie te laten voor wat het was, terwijl John van zijn kant een degelijke opstelling koos. John kreeg een voordeeltje toen hij de lopers op e4 kon ruilen en een mooi paard op e5 posteerde. De witte loper werd door zwart node gemist in de verdediging op de damevleugel. De ruil van het sterke witte leidde voor zwart niet tot opluchting door de mooie zet 24. Da4-c6 waarmee hij een dubbele aanval op de zwarte pionnen op c7 en e4 creëerde. Gerard koos voor het verlies van de pion op c7, maar omdat na een lange rokade van wit de doorbraak d4-d5 in de stelling kwam, werd het witte voordeel snel groter. Hoewel zwart de open d-lijn nog probeerde te plomberen met Pd3+, was Txd3 gewoon stukwinst, want na Dxd3 werd de zwarte koning fraai mat gezet (diagram).


Chris Tromp nam het op tegen Wim Rietveld die weliswaar een voorschot had genomen op een komende lockdown van het kappersgilde door zijn haar flink te laten kortwieken, maar zijn schaakkrachten hadden daar niet onder geleden. De opening zag er nog wel rustig uit, maar het lukte Wim eerst een goede pion op e4 te krijgen een nadat deze geruild was, verscheen er een voor Chris erg vervelend paard. Chris bouwde weliswaar een vesting op, maar moest toen de kruitdampen waren opgetrokken in een lopereindspel met een pion minder proberen de verdediging gesloten te houden, maar helaas voor hem, de lopers waren van gelijke kleur en dan is de remisekans ook een stuk minder. Het werd steeds duidelijker dat Wim aan het langste eind ging trekken en zo geschiedde.
Rob van Driel en Jan Post deden er van alles aan om overwicht en voordeel te verkrijgen, maar het evenwicht was ondanks een pluspion van Jan nergens echt verbroken en remise was daarom een logische uitslag.
In de thuisduels wonnen Ton Lodder en Gijs Bos, beiden met wit, van respectievelijk Henk van Houwelingen en Huig Visser.