Verslag ronde 17 interne competitie

Verslag ronde 17 interne competitie

Er werd naast de wedstrijden voor de interne competitie ook een externe wedstrijd gespeeld, nl het 2e team speelde in de SOS-competitie tegen De Rode Loper 3 uit Utrecht. De onzen konden het niet bolwerken en verloren met 2,5-5,5, waarmee de tegenstanders zich bij de kopgroep in deze poule voegden. Mark Couwenberg en Rob van Driel wonnen hun partij, Marcel van Wingerden speelde remise, maar de overigen, Bram Capelle, Chris Tromp, Jan Post, John Dessens en Bert van Geldere moesten de eer aan hun tegenstander laten.
In de interne competitie was het topduel de strijd tussen Henk Boot en Jaco Vonk. De vraag was natuurlijk of Henk, die een wat minder seizoen speelt, Jaco zou kunnen verslaan en daarmee de competitie weer wat spannender maken. Nu lijkt Jaco vooral in externe wedstrijden ook wat minder op dreef dan vorig jaar, maar de balans in de onderlinge partijen is toch sterk in het voordeel van Jaco. De gekozen opening hield een bekend pionoffer van Henk in, maar hij had voldoende compensatie met een betere ontwikkeling van zijn stukken, een verdwaalde zwarte dame op c3 en een geïsoleerde zwarte dubbelpion op de f-lijn. Jaco besloot een f-pion terug te geven en hergroepeerde zijn stukken. Na dameruil ontstond er rond de 20e zet een gelijke stelling waarin Henk een ietsje betere pionnenstructuur had en wat makkelijker kon manoeuvreren en bovendien zo’n 15-20 minuten meer op de klok had, al zegt dat bij Jaco meestal niet zoveel. Na een periode van manoeuvreren lukte het Henk in een dubbel toreneindspel met nog een paard voor Henk en een witte loper voor Jaco, zijn paard op het mooie veld e5 te posteren. Maar de vraag was, stelt het wat voor en zo ja, hoe dan verder? Henk besloot het op de koningsvleugel te proberen, al was het vastleggen van de damevleugel met a5 en een toren op c5 neerzetten de andere optie waar Henk over had nagedacht. Achteraf had ook de computer geen uitgesproken voorkeur voor één van beide mogelijkheden, in beide gevallen werd de stelling als gelijk beoordeeld. Maar het openen van de koningsvleugel met 33. g4 was zeker meer risicovol (diagram na 33. g2-g4)

, ook al had Henk nog een kwartiertje meer tijd op de klok (20 tegen 5 minuten). Door deze opmars kon Jaco zijn torens wel activeren, maar Henk besloot “va banque” te spelen en activeerde zijn koning. Maar door de gekozen volgorde kwam hij in een verloren stelling terecht! Hij had echter het geluk dat Jaco zijn vizier eerst richtte op een paardpenning en niet op het zwakke f5 pionnetje (diagram na 37. Pxg4?! Tg8 en 38. Kf4?)

. Jaco speelde hier 38. ..Th4 en dus niet het sterkere Th5! Toen hij een zet later die pion wel op de korrel nam via Tf8, kon Henk eerst 40. Kg5 ?! zetten en daarna ook zijn 2e toren naar de koningsvleugel verplaatsen (Tf1). Toch stond Jaco op dat moment nog steeds beter, maar met nog maar zo’n minuutje op de klok (Henk 10 minuten) onttrok hij zijn koning aan een schaakje met het geplande f6+. Jaco’s voordeel verdampte hiermee al wilde Henk wel weer erg veel van de stelling door een toren naar f4 te spelen. Na het wat mindere 44. …Le8+, 45. Kg7 ging Jaco met Thh8 op jacht naar de witte koning, maar bezorgde hiermee juist Henk beslissend voordeel, omdat hij nu zijn paard er bij kon halen met 45. Ph6 en hiermee het veld g8 volledig te controleren (diagram na 46. Ph6!)

om daarna te beginnen met een opmars van zijn f-pion. Uiteindelijk streek Jaco op de 51e zet de vlag. Een wel heel gelukkige overwinning van Henk die zich tijdens de partij en ook in de analyse na afloop niet realiseerde dat hij zo dicht langs de afgrond had gelopen!

Henry Houweling speelde tegen Henk van der Hoek. Juist na de opening gaf Henk met 12. .. Db6+ een schaakje, maar dat was achteraf een discutabele zet, mits Henry het schaakje met de pionzetten c5 en na Dxc5 d4 had opgevangen. Echter, Henry speelde rustig Kh1 en liep weg uit het schaakje. Hierna volgde een afwikkeling naar een materieel gelijke stelling. Henk accepteerde het remiseaanbod van Henry, ook omdat hij wat krap in de tijd begon te raken.
Dezelfde uitslag kwam ook op het bord in de wedstrijd tussen Hans Karelse en Eddy Korevaar. De veronderstelling van Hans, dat hij met het vroeg in het spel brengen van zijn dame in de opening een originele benadering had gekozen, was zeker wel zo voor hemzelf, maar anderen (grootmeesters) waren hem voorgegaan tot op de 11e zet. Hans speelde zijn pion op naar e6 en sloeg vervolgens met schaak op f7. Eddy nam hierna bezit van het centrum met pionnen op e5 en d5 en “rokeerde” indirect door na het bijtrekken van zijn h8 toren bij het strijdgewoel de koning naar g8 terug te trekken. Hoewel aan de zijlijn leek dat Eddy met d5-d4 in het voordeel had kunnen komen, was de computer het daarmee niet eens. Eddy speelde het nogal omzichtig. De zet d5-d4 werd later wel gespeeld, maar e5-e4 zou beter zijn geweest. Even later zou Eddy nog wel een voordeeltje hebben kunnen behouden, maar nadat hij zijn loper tegen een wit paard had geruild, kwam Hans dankzij zijn loperpaar duidelijk in het voordeel. Maar omdat hij geen duidelijke weg naar winst zag, bood hij remise aan en dat werd door Eddy natuurlijk graag geaccepteerd.
Ook het duel tussen Louis Rutgers en Tony Else kende geen winnaar. Tony koos dezelfde opening als in zijn laatste KNB-wedstrijd, maar kwam er nu niet goed uit en raakte een pion achter. Louis kreeg weliswaar kansen op een koningsaanval, maar hij speelde het anders. Hoewel Louis een geïsoleerde dubbel c-pion kreeg, kon Tony daar niet duidelijk van profiteren. Hij bood weliswaar dameruil aan, maar daar ging Louis niet op in. Later werden de dames alsnog geruild en bood Louis remise aan, hoewel hij nog wel duidelijk beter stond. De partij eindigde dus in remise en Tony was al lang blij dat hij niet nog tijden hoefde te zwoegen om een remise veilig te stellen.
Een remise-uitslag was niet het geval in de partij tussen Jeroen Brandsma en Bert van Hees. Jeroen kwam goed uit zijn “eigen” opening, die Bert duidelijk niet zo goed kende. Hij leed daarbij tweemaal tempoverlies en Jeroen kon zijn voordeel daarna duidelijk verder vergroten en enkele pionnen winnen. Deze keer had Jeroen opvallend genoeg zelfs beduidend meer tijd op de klok dan zijn tegenstander! Hhet was vervolgens niet zo heel moeilijk het overwicht in winst om te zetten.
Ernst Delwel ging op bezoek bij Ton Lodder. Toen Ernst een stuk verloor, dacht Ton in eerste instantie dat Ernst het stuk had geofferd. Dat was dus niet zo, maar Ernst liet Ton maar in die waan. Toen Ton de draad in de stelling verloor, kon Ernst zelfs nog een matnet weven en Ton’s koning daarin vangen. Ook hier dus een erg gelukkige overwinning voor de witspeler.
Arjan Uittenbogaard speelde tegen Huig Visser en Robin Tenhuenen tegen Henk van Houwelingen. Beide witspelers wonnen zonder al te veel problemen en dat gold ook voor André van Wingerden die op bezoek ging bij Gijs Bos.

Verslag ronde 16 interne competitie

In deze ronde zaten de nummers 1 en 2 tegenover elkaar: Jaco Vonk en Hans Karelse, die Jaco als enige in de eerste ronde in het zand had laten bijten. Er kwam een niet onbekende opening op het bord, waarin beiden normale ontwikkelingszetten deden. Maar Jaco ging hierna nogal voortvarend te werk en speelde snel f2-f4, waarbij hij Hans de kans gaf met een “petit combination” een pion te winnen op de damevleugel. Toch had Jaco compensatie en kon een breed opgezet pionnencentrum formeren. De stelling was lastig te doorgronden voor zwart en het steeds vinden van de allerbeste zetten lukte niet optimaal. Hierdoor kreeg Jaco de overhand en toen met een opkomende tijdnood Hans misgreep, kon  Jaco door een combinatie een zwarte toren buitmaken. Hiermee was het pleit natuurlijk beslecht.
Henk Boot nam het op tegen Tony Else. Henk was een beetje verrast door Tony’s openingskeuze, maar was blijkbaar vergeten dat Tony deze variant ook twee jaar geleden tegen hem had gespeeld! Henk was dat dus kwijt, maar het enige verschil met toen was, dat Henk met 11. Lb4 het zwarte paard op a5 om een verklaring vroeg en na diens terugtocht naar b7 zelf  snel a5 speelde. Henk profiteerde goed van zijn mogelijkheden op de damevleugel, won een pion en later nog een tweede pion en bereikte hiermee groot voordeel. Maar hij vergat daarna zijn overblijvende toren op de damevleugel bij de aanval te betrekken. Zeker toen hij door het omwisselen van de pionzetten g3 en e4 Tony de mogelijkheid gaf met zijn dame via f3 binnen te dringen en op de lange diagonaal a8-h1 dreigingen te creëren, moest hij berusten in een eindspel met slechts één pion meer. Toen ook de dames nog op het bord bleven, waren er in het dame-toren eindspel veel mogelijkheden voor schaak en leek de remise voor Tony weer binnen handbereik. Echter op de 49e zet begin Tony een onnauwkeurigheid die Henk weer kansen gaf en helaas overzag hij dat Henk op de 52e zet een dubbele dreiging in de stelling kon brengen en hiermee kwam de partij toch wel abrupt ten einde en was Henk de gelukkigste.
Eddy Korevaar zat tegenover Louis Rutgers en maakte met zijn keuze voor een actieve opening duidelijk wat hij van plan was. Een ruim pionnenfront in het centrum werd door Louis in eerste instantie nog wel met rust gelaten, maar hierdoor kon Eddy zijn stukken erachter optimaal klaarzetten. Toen Louis alsnog probeerde het pionnencentrum open te breken, kreeg hij via de opstoot e4-e5 van Eddy de boemerang terug. Er dreigde dan ook al snel stukwinst voor Eddy en dat kon Louis niet goed aanzien en gaf op. Een korte en krachtige overwinning van Eddy.
Ton Lodder ontving Bert van Geldere en trakteerde hem op een voor Bert niet bekende opening. Hij kwam weliswaar twee pionnen voor, maar toen sloeg het knoeivirus toe en werd hij pardoes door Bert midden op het bord mat gezet.
Henk van Houwelingen nam het op tegen Wim Rietveld en kreeg te maken met een soort Stonewall  opstelling van Wim, die eerst een mooi paard op e4 kon posteren en daarna het andere paard naar g4 kon dirigeren. Hiermee kon hij met een volgend paardsprongetje een witte pion op f2 wegkapen. Henk had geen compensatie en Wim trok dan ook aan het langste eind.
Ook bij de partij tussen Henry Houweling en Jeroen Brandsma sprongen de zwarte paarden lustig rond op de witte koningsvleugel. Maar in deze partij konden zij de beslissing niet forceren. Het kostte Henry enkele tempi om de paarden te verdrijven. Dat gaf Jeroen de kans een pion op h4 mee te pakken, maar dat keerde zich uiteindelijk tegen hem, omdat het Henry een open h-lijn verschafte. Toen Jeroen later koos voor f5 ipv f6, gaf dat de witte loper op b2 de mogelijkheid de rest van de partij steeds dreigend naar de zwarte stelling (g7!) te kijken. Toen Henry op h4 een toren tegen paard en loper kon ruilen, kwam hij in het voordeel. Dat werd de rest van de partij niet meer uit handen gegeven. Jeroen speelde zijn toren daarna ongelukkig van h4 naar g4 en dat gaf Henry de mogelijkheid via een vork een kwaliteit te winnen. Hoewel Jeroen zich nog wel verzette, kon hij hierna aan partijverlies niet meer ontkomen.
André van Wingerden en Bram Capelle kregen een interessante stelling op het bord met wederzijdse penningen, maar Bram ging daar beter mee om en André raakte materiaal kwijt en verloor daarmee de partij.
Hoewel Bert van Hees, altijd de vriendelijkheid zelfve, zijn tegenstander Henk van der Hoek altijd begroet met “Dag grootmeester” en dan als antwoord “dag meester” krijgt, lagen de rollen deze avond anders. Kon Henk de eerste partij eerder dit jaar nog ontsnappen met een tactisch remise-aanbod, nu ontbrandde er echt iets. Want Bert van Hees kreeg een overweldigende stelling met fraaie aanvalsmogelijkheden toen Henk een vergiftigde pion/pionoffer op g4 niet naar waarde schatte en het kleinood oppeuzelde. Bert speelde op de 23e zet Pxh7 en die mokerslag en het vervolg had Henk niet zien aankomen. Een kleine matdreiging door Henk kon door Bert eenvoudig worden gepareerd. Henk gaf op toen Bert mat in twee dreigde. Opvallend was dat Bert al zijn stukken in de aanval betrok, terwijl bij Henk enkele stukken in de beginstand stonden weg te roesten, een “verbeterpuntje” zoals Henk na afloop opmerkte.
Robert Euser kreeg te maken met een royale Gerard de Gans die een dame in de aanbieding deed. Daarmee was het eerder geleverde goede werk gelijk teniet gedaan en verlies zijn deel.

KiNG2 koning te rijk in Sliedrecht, verslag door Jaco Vonk

KiNG2 koning te rijk in Sliedrecht, verslag door Jaco Vonk

De Giessen en Linge ontving het tweede team van KiNG, een jonge en gezellige schaakvereniging uit Tilburg. Het thuisteam stond na vier ronden op vijf punten terwijl de gasten nog in de gevarenzone verkeerden met drie punten, maar ze hadden wel hun laatste wedstrijd met 7,5-0,5 gewonnen, dus…

De wedstrijd ging redelijk gelijk op hoewel Henk Boot op bord 4 al snel in de problemen kwam. Hij was echter niet als eerste klaar, captain Jeroen Brandsma was hem voor. In een gelijkopgaande partij tegen de sterkere Erik-Jan Colijn ging het 30 zetten lang goed, maar toen verloor Jeroen een pion. Beide spelers verkeerden in tijdnood waarbij het moeilijk was om de juiste zetten te vinden. Jeroen bezweek als eerste onder de tijdsdruk en moest zijn meerdere erkennen in de tegenstander. Kort daarna moest Henk dus ook de vlag strijken. Hij haalde enkele varianten in het Wolgagambiet door elkaar en kwam steeds slechter te staan. Tegenstander Erik Biemans hield de druk goed op de ketel en liet Henk niet meer ontsnappen. 2-0 achter en Jaco stond inmiddels ook moeilijk…

Hans Karelse speelde op bord 6 een goede partij tegen Ruben Hooghwerff. In tijdnood moesten nog wel de juiste zetten worden gevonden, maar dat ging Hans goed af. Hij bracht dus het eerste halfje op het scorebord. Tim Schakel speelde tegen Tim Mazajchik, een speler die aan een tweede schaakleven is begonnen. In zijn eerste periode zat hij boven de 2200, nu zat hij op 2074. De partij bleef lang in evenwicht, maar toen Tim op het juiste moment de koningsvleugel lamlegde en initiatief kreeg op de damevleugel leek de partij in zijn schoot te vallen. Tim wikkelde echter te snel af in een complexe stelling waardoor zijn tegenstander meer lucht kreeg. Er was nog enig voordeel, maar Mazajchik wist de dreigingen te pareren met remise als gevolg. 3-1 nu voor KiNG2 met kansen voor Eddy, maar bij de anderen nog geen voordeel…

Louis redde het niet tegen Bram van de Vrande in een toren-paardeindspel waarin Louis een pion minder had, maar zelf dacht dat het misschien nog wel houdbaar was….. Dat was een teleurstelling voor ons, omdat Louis een hogere rating had. Het volgende slachtoffer was Jaco Vonk op bord 1. Tegen Frans Konings speelde hij Scandinavisch, maar speelde het niet handig waardoor Frans een aanval kon opzetten. Jaco deed er lang over om de juiste verdedigingszetten te vinden, maar hij kon de stelling daarbij wel complex houden. Frans stak de lont in het kruitvat met het schijnoffer 16.Lh6 en kwam langzamerhand op +2 te staan. Met een ogenschijnlijk slippertje van Frans op de 19e zet leek Jaco terug te kunnen komen, maar Frans kreeg juist een (eenmalige) kans om beslissend voordeel (+6!) te halen. Hij miste deze gelegenheid en zocht zijn heil plots op de damevleugel om de tegenkansen van Jaco weer te pareren. Drie zetten lang stond het toen gelijk, maar daarna miste Jaco op de 23e zet de mogelijkheid om de stelling te vereenvoudigen en ging alsnog een verloren eindspel in. Hij rekte dat nog even, maar er was geen houden meer aan. Hiermee werd het 5-1 voor KiNG2.

Tony Else had ook een partij die op remise leek af te stevenen, maar kreeg toch ,met toenemende “probleempjes” te maken, vooral een gepende pion op f7, na eerder verlies van zijn a-pion. In het eindspel liet hij plotseling zijn toren opsluiten op h5 die hij weliswaar met enige moeite kon bevrijden, maar waarbij hij dus een belangrijke pion achter bleef. Tegenstander Bjorn Fokker speelde de partij vervolgens sterk uit.

Tenslotte was Eddy nog zoekende naar de overwinning. Bij hem heeft het er ook echt ingezeten hoewel hij ook langs afgronden ging. In eerste instantie wist zijn tegenstander Bo de Veth zich geen raad met de Versnelde Draak en na dameruil wist Eddy zijn stukken beter te positioneren. Eddy kon echter het juiste plan niet vinden en rond de tijdcontrole lag het initiatief weer bij wit met duidelijke kansen op winst. Vervolgens wist Eddy de druk weer op te voeren en was wit de draad weer kwijt. Eddy had twee prachtige centrumpionnen en hield ondertussen wits troef (vrijpion op g7) goed in bedwang. Eddy miste helaas een mat in 4, ging een andere variant in om uit het schaak te lopen, maar dat klopte niet helemaal: het werd toch eeuwig schaak.

Hiermee behaalde KiNG2 een zeer grote overwinning, vijf overwinningen en drie remises. In de stand staan beide teams nu in de middenmoot met vijf punten uit vijf partijen. Hopelijk gaat het de volgende keer in het vere Zundert beter…

Verslag ronde 15 interne competitie en bekerwedstrijden ronde 2

Verslag ronde 15 interne competitie en bekerwedstrijden ronde 2

In de bekercompetitie ging Henk Boot op bezoek bij Gijs Bos. Achter het mooie grote bord en voorzien van bekende versnaperingen werd de partij rustig opgezet, waarbij Gijs een degelijke opzet koos. Echter toen Henk na de 20e zet toch een centrale pion kon winnen kwam de stelling open te liggen. Toen Gijs daarna helaas een grote vork over het hoofd had gezien, was de partij snel over.
Louis Rutgers zette de partij tegen Hans Karelse goed op en vlocht er al vrij snel stevige dreigingen in. Hans koos niet voor een passieve verdediging maar voor een opportunistisch stukoffer op g4. De twee pionnen die hij kreeg waren onvoldoende, Louis dirigeerde zijn torens via de geopende h-lijn de zwarte stelling binnen. Hoewel de strijd nog wel een tijdje werd voortgezet, kraakte de stelling van Hans vervaarlijk en stortte uiteindelijk in, een mooie partij van Louis!
Tijmen Schakel en Ernst Delwel zaten na de remise van vorige week opnieuw tegenover elkaar. Ernst schotelde Tijmen een wat minder bekende zijvariant van een gambiet voor, maar Tijmen had daar geen problemen mee. Hij kreeg duidelijk meer ruimte, maar dan is het vaak niet zo makkelijk om uit de meerdere goede mogelijkheden het juiste spoor te vinden. Hoewel in de computeranalyse thuis bleek dat Tijmen ergens een onnauwkeurigheid beging en Ernst daarvan had kunnen profiteren, hebben beiden dat in de partij en de analyse na afloop niet gezien. Zoals het nu ging, ontwikkelde Tijmen een toenemend initiatief en kon hij met een leuke combinatie de partij beslissen (diagram na Te8-e7).

Er volgde Dxf6 Df8 en Txe7, waarna Ernst de strijd staakte. De wedstrijd tussen Robert Euser en Wim Rietveld kende slechts een reglementaire overwinning voor Wim. De volgende ronde voor de beker (kwartfinlae) wordt gespeeld op 25 februari.
In de interne competitie speelde Henk van der Hoek en Gerard de Gans een langdurige partij. Lang ging het redelijk gelijk op, al had Henk in het eindspel met twee lopers wat meer mogelijkheden dan Gerard met zijn loper-paard combinatie. Na heel wat manoeuvreren lukte het Henk op de damevleugel in de zwarte stelling binnen te komen, materiaal te winnen en een zwaar bevochten overwinning te boeken.
Henry Houweling en Bram Capelle zaten deze maand al voor de 3e keer tegenover elkaar. Henry koos een andere opening dan de vorige keer en er dreigde al snel stukwinst. Het was grappig te zien dat hij met witte pionnen op d4 en f4 een zwarte loper op c5 en een zwart paard op e5 tegelijk aanviel. Na het stukverlies heeft Bram nog wel gezocht naar compensatie, maar met een stuk meer, meer ruimte en meer dreigingen kwam de winst voor Henry niet meer in gevaar.
Chris Tromp en Bert van Hees kregen een grappige stelling op het bord waarbij al in een vroeg stadium de torens van de h-lijn waren verdwenen. Het leek er in eerste instantie op dat Bert de troeven in handen had, maar toen hij aarzelde, kwam Chris sterk terug, kwam een stuk voor en gaf Bert geen tweede kans.
Robin Tenhunen nam het op tegen Arjan Uittenbogaard. Robin speelde de opening actief en ook deze avond had Arjan zijn goede vorm thuis gelaten. Hij werd door goed spel van Robin gedwongen een stuk te offeren, maar had daarvoor onvoldoende compensatie. Robin won dus overtuigend.
Rob van Driel en Bert den Boer speelden een lange en ogenschijnlijk langzame partij. Er werden pas laat pionnen en stukken geruild. Maar uiteindelijk ging/moest Bert met zijn koning aan de wandel en werd hij pardoes door een witte dame op a8 op d5 mat gezet te midden van heel wat pionnetjes!
De langste partij was het duel aan de top tussen Henk Boot en Eddy Korevaar. Henk koos eens een andere opening dan ze meestal tegen elkaar spelen, maar bereikte weinig. Hij besloot met de witte pionnen de lange pionnenketen van Eddy te ontmantelen. Dat lukte wel, maar Eddy had steeds goede tegenzetten en de stelling bleef in evenwicht, waarbij eerder Eddy dan Henk enkele kansjes op voordeel kreeg. Hij nam die kansjes niet optimaal waar, maar kon op zet 32 uiteindelijk toch een pion winnen omdat Henk een schaakje van Eddy en daardoor tempowinst, over het hoofd had gezien. Toen Eddy rond de 40e zet zijn loper tegen Henk’s paard liet ruilen, was zijn voordeel nog maar beperkt en was Henk weer binnen de remisemarge aangeland. Met nog erg weinig tijd op de klok, al was dat bij Henk niet echt veel meer, bood Eddy remise aan. Henk kon dat aanbod niet weigeren en nam het dus aan, waarmee hij zijn remisereeks uit het TATA-toernooi voortzette.

Ronde 2 beker competitie en ronde 14 interne competitie

Ronde 2 beker competitie en ronde 14 interne competitie

Op dinsdag 21 januari werd de 2e ronde van de bekercompetitie gespeeld. Hierin trof Jaco Vonk Henk van der Hoek. Jaco bestreed de zwarte opzet met een door hem al vaker gespeeld gambiet en ook nu kwam hij overtuigend en snel in het voordeel. Een open h-lijn en sterke koningsaanval waren voor Henk te veel van het goede. Henry Houweling speelde tegen Bram Capelle zijn geliefde opening en Bram had daar niet het goede antwoord op. Langzaam werd hij naar de slachtbank geleid nam Henry dus “wraak” voor zijn nederlaag tegen Bram in de rapidcompetitie. Ook Sebastiaan Visser moest ondervinden dat Mark Couwenberg dit jaar al enkele uitstekende partijen heeft gespeeld en dat hij ook deze keer. Daarmee nam ook hij “wraak” voor een eerdere nederlaag tegen Sebastiaan in de competitie. Eddy Korevaar ontmoette Bert van Geldere achter het schaakbord. Bert koos een voor hem nieuwe, maar voor Eddy bekende opening en dat liep voor Bert al snel niet goed af. Ernst Delwel en Tijmen Schakel speelden een moderne partij buiten de boekjes om. Altijd leuk, want dan moet je zelf je eigen capaciteiten en vindingrijkheid aanspreken. Er werd al snel behoorlijk wat materiaal geruild en ontstond een eindspel, waarin Tijmen 2 paarden en Ernst een paard en een krakkemikege, opgesloten witte loper had, beide met nog 7 pionnen. Ernst was er niet ongelukkig mee dat Tijmen op de 26e zet remise aanbood, want zwart was de enige die wat kon proberen. Maar goed, remise dus, en beiden gaan daarom de komende week “op herhaling”. De wedstrijden Louis Rutgers-Hans Karelse, Robert Euser-Wim Rietveld en Henk Boot-Gijs Bos worden op een later moment gespeeld.
In de interne competitie speelde Henk van Houwelingen tegen Ton Lodder. Hoewel Henk Ton verraste met zijn openingskeuze, repositeerde Ton sterk door Henk een opening voor te zetten die Henk niet goed kende. Hoewel Ton daarna beter kwam te staan, blunderde hij in het eindspel en dat kostte een paard en de partij. Rob van Driel ad een mooie avond tegen Arjan Uittenbogaard. Hoewel hij een stuk achter was geraakt, kon hij met een witte toen op de 7e rij toch op aardige compensatie aanspraak maken. Blijkbaar onderschatte Arjan de kansen van Rob want hij werd geheel ingesnoerd en Rob kon daardoor de partij in zijn voordeel beslissen.
Tony Else en hans Karelse speelden een zware laveerpartij, waarin Tony misschien wat beter stond, dacht Hans althans, maar achteraf was de stelling wel redelijk in evenwicht. Maar toen Hans dacht zich te kunnen bevrijden, bood hij hiermee Tony wel kansen. Echter Tony vertrouwde een bepaalde zet niet en er werd tot remise besloten. Achteraf had Tony met deze zet juist wel winstkansen kunnen creëren!
Wim Rietveld had het deze avond niet al te moeilijk tegen Robin Tenhuenen en won eenvoudig.
Ook waren er weer nieuwe gezichten, Jefta Vroege, die won van Johan van der Heijde en Jos Tromp die won van Remco van Horik, vroeger jeugdlid, maar die inmiddels weer het schaakdraadje heeft opgepakt.
In het TATA-toernooi beëindigden John Dessens en Henk Boot zondag hun toernooi. John had het zwaar in groep 7E, hij had namelijk de laagste rating in zijn groep. Niettemin behaalde hij een keurig resultaat met slechts 2 nederlagen, 5 remises en in de laatste wedstrijd winst, dus 3½ uit 8.
Henk Boot speelde in groep 3G. Hij begon met een rustige remise met het oog op de teamwedstrijd tegen Vegtlust diezelfde avond. Daarna volgde een niet ongelukkige winstpartij, maar gooide hij de plusscore de dag erna weer weg door een gambiet te spelen wat hij jaren geleden alleen in vluggertjes had gespeeld. Daarna volgden louter remises, soms eenvoudig, maar soms kwam hij daarmee niet slecht weg. Dus met 4 uit 8 een redelijke score, maar niet meer dan dat. Volgend jaar beter zullen we maar zeggen.

Verslag 2e ronde rapidschaak en externe wedstrijd Vegtlust 1 – De Giessen en Linge 1 (SOS)

Op 14 januari werd de tweede ronde van de rapidcompetitie gespeeld. Na de eerste ronde waren de verrassende koplopers Jeroen Brandsma en Henry Houweling met 3½ uit vier en daarachter een aantal spelers met 3 punten. Jeroen Brandsma nam deel aan het TATA-toernooi en was daarom afwezig, terwijl juist Tony Else en Henk Boot, die de eerste ronde beiden afwezig waren, nu wel aanwezig waren en flink van zich lieten horen.
In de eerste ronde deden zich deze keer geen verrassingen voor en wonnen de “favorieten”. Dat was niet zo in de 2e ronde. Opnieuw kwam Jaco in deze ronde in de problemen, nu tegen Henry Houweling. Henry speelde de opening sterk en overspeelde Jaco eigenlijk. Dat gebeurt niet vaak! Hij kreeg een mooie stelling met potentieel gevaarlijke vrijpionnen op de koningsvleugel. In zijn verkrampte stelling kon Jaco van zijn stuk meer geen gebruik maken en hoewel hij in hevige tijdnood het stuk terug offerde, trok hij toch aan het kortste eind. Henk Boot speelde deze keer tegen Hans Karelse een goede partij, waarbij Hans een matdreiging over het hoofd zag en pardoes mat stond. In de analyse kwam er hierna  nog veel moois naar boven: Henk offerde maar raak en trok ook toen aan het langste eind, maar dat zal wel niet allemaal correct zijn geweest. De eerste remise van de avond was de partij tussen Bert van Geldere en Wim Rietveld.
In de derde ronde kon Henry zijn mooie resultaat geen vervolg geven. Tegen Eddy Korevaar raakte hij al in de opening een stuk kwijt en dat betekende verlies. Tony Else won deze avond voor de 3e keer op rij en dat deed ook Henk Boot, al moest die in een matige stelling wel een truc in de stelling vlechten. Sebastiaan Visser trapte er eerst niet in, maar toen hetzelfde thema niet verticaal, maar horizontaal werd gepresenteerd, trapte hij er wel in en dat kostte een dame en de partij. Mark Couwenberg kon zijn fraaie serie van de eerste turnus geen vervolg geven en verloor deze avond voor de tweede en later derde keer. Hans Karelse had te maken met uiterst taai verzet van Jan Post, die volgens omstanders wel een erg rood hoofd van de partij had gekregen, maar Hans kon uiteindelijk wel de winst bijschrijven.
In de vierde en laatste ronde lukte het Jaco Vonk om Eddy Korevaar beentje te lichten. Henry was blijkbaar de draad kwijt, want in een goede stelling raakte zijn dame buitenspel en dat betekende winst voor Bram Capelle. Tony Else was dezeavond prima opdreef want met winst tegen Mark Couwenberg scoorde hij 4 uit 4! Dat kunsstukje lukte Henk Boot niet, want hoewel hij met langzaam manoeuvreren tegen Wim Rietveld een onnauwkeurigheid van Wim kon afstraffen en kwaliteitswinst boeken, stokte het vervolg. Bij pogingen de winst binnen te halen verloor hij een paard van Wim uit het oog en dat betekende dat het eerdere kwaliteitsverlies door Wim werd “hersteld”, remise werd toen de uitslag.
Na 2 rondes voert Jaco Vonk het klassement aan met 6 uit 8, op de voet gevolgd Eddy Korevaar, Henry Houweling en Wim Rietveld met 5½, en Bram Capelle met 5 punten. Tony Else, Henk Boot en Jeroen Brandsma hebben slechts eenmaal meegedaan en vallen daardoor buiten de kopgroep. De derde rapidronde zal worden gespeeld op 10 maart. Het belooft een spannende ontknoping te worden!

De externe wedstrijd tegen Veglust verliep niet echt zoals gewenst. We stonden er in de poule mooi voor, want bij winst zouden we de koppositie in 1B kunnen pakken. Blijkbaar ging daar voor meerderen van het team een verlammende werking van uit. Arjan Uittenbogaard op bord 8 ging goed uit de startblokken en bezorgde ons nog wel een 1-0 voorsprong. Tony Else zat deze keer op bord 2 en speelde een soliede remise. In het lopereindspel telde door de pionnenstructuur het extra pionnetje van wit niet. Maar hierna ging het mis, allereerst bij Hans Karelse op bord 3 die verrast werd door zijn tegenstander. Hoewel die (aangekondigd) flink te laat kwam, schudde hij vlotjes een opening uit de mouw die Hans niet goed kende. Toen Hans op een gegeven moment een schijnoffer over het hoofd had gezien, kostte hem dat een pion en hij zag daar weinig of geen compensatie voor terug. Na een ongelukkige damezet kon hij de zwarte dreigingen tegen zijn eigen witte koning niet meer pareren. Ook bij André van Wingerden op bord 6 was het misgegaan, maar daar heeft verslaggever niets van meegekregen. Ineens stond daar een 0 genoteerd. Datzelfde gold voor de resultaten van Jeroen Brandsma en Louis Rutgers. Misschien nog wat vermoeid van de dagvierkampen bij TATA in Wijk aan Zee bleken zij hun goede vorm niet te hebben meegenomen en verloren ook, zodat we op dat moment al tegen een 4,5-1,5 achterstand aankeken. Henk Boot had zichzelf op bord 4 geposteerd, omdat hij die middag juist begonnen was met de dagtienkampen bij TATA. Het werd geen rustig avondje. Zijn tegenstander koos de “bekende Jeroen-opening” en speelde dit waanzinnig snel. Blijkbaar had hij er ruime ervaring mee. Henk liet zich niet meeslepen in dit soort rapidschaak en kon na 22 zetten een pionnetje meer en betere stelling noteren. Hij koos echter bij zet 25 een “omweg”, maar stond nog steeds veel beter en hij vond het remiseaanbod van wit op zet 32 eigenlijk nogal ongepast. Hoewel wit ogenschijnlijk gevaarlijk flink opstoomde met zijn pionnen op de koningsvleugel, had Henk goed gezien dat er voor wit geen doorslaggevende aanval inzat en kon hij met zijn vrije a-pion lekker naar voren. Het was optisch natuurlijk leuk een witte toren op a1 op te sluiten met een pion op a2 en loper op b1, al was het niet de beste voortzetting. Toch kwam zijn overwinning niet meer in gevaar.
Als laatste was Jaco Vonk nog bezig op bord 1. In een prettige stelling had hij een stuk voor twee pionnen geofferd, maar het sloeg toch niet door. Duidelijk was dat op een gegeven moment de kansen waren gekeerd, toen zwart de witte centrumpionnen kon blokkeren. Jaco was, niet ongebruikelijk, in flinke tijdnood en na loperruil, nam hij met de verkeerde toren terug, waardoor zwart via een vork ook nog een kwaliteit won. Hoewel objectief verloren, probeerde Jaco nog wat te grabbelen in zijn trucendoos, en zowaar maakte zwart nog een lelijke fout die hem een stuk kostte, waardoor er een lopereindspel met ongelijke lopers overbleef, dus werd alsnog gehoopt op remise. Maar Jaco had toen zelfs met een kleine combinatie ondekbaar mat kunnen dreigen! Maar zo ging het helaas niet en het eindspel met de ongelijke lopers was deze keer niet te houden en Jaco moest alsnog de eer aan de tegenstander laten. Door deze nederlaag staan we weer met beide benen op de grond, maar in deze klasse zijn de onderlinge verschillen erg klein.
Op dit moment vindt ook weer het TATA-toernooi plaats. John Dessens en Henk Boot spelen in de tienkampen, die net 3 van de 9 rondes achter de rug hebben. In het weekend toernooi deden Lemmy Schakel en Tijmen Schakel mee. Tijmen haalde in zijn groep met 2½ uit 3 een ongedeelde eerste plaats. Datzelfde resultaat behaalde Jeroen Brandsma in de weekvierkampen en Louis Rutgers was daar ook dicht bij, maar hij ging helaas in gewonnen stelling door zijn vlag (brrr…).