Uitgebreid verslag viering 50-jarig bestaan

Inleiding
Schaakclub De Giessen is op 13 oktober 1964 opgericht. Dit betekent dus dat de vereniging dit jaar 50 jaar bestaat. Hieraan is uiteraard niet ongemerkt voorbijgegaan, het is gevierd met een aantal evenementen.

Maakt in z’n algemeenheid het verenigingsleven moeilijke tijden door en loopt de belangstelling hard terug, voor schaakclub De Giessen en Linge geldt de omgekeerde situatie. Tien jaar geleden sloegen de topspelers van schaakclub De Giessen, schaakclub Leerdam en schaakclub Gorinchem de handen ineen hetgeen ertoe leidde dat het eerste team nu in de landelijke competitie uitkomt. Een aantal jaar geleden fuseerden schaakclub De Giessen en de Gorcumse schaakclub tot schaakclub De Giessen en Linge. Hiermee kreeg de schaakclub een boost en bloeide nog veel meer dan voorheen uit tot een vereniging met een regiofunctie van Giessenburg, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en vele andere dorpen in de omgeving.

Jaarlijks open kampioenschap van Giessenburg en omstreken
Ieder jaar organiseert schaakclub De Giessen en Linge haar jaarlijkse rapidtoernooi. Dit jaar had dit toernooi een extra feestelijk tintje vanwege het 50-jarige lustrum.

Bij de senioren waren er 56 deelnemers verdeeld over drie groepen en bij de jeugd 62 deelnemers verdeeld over zeven groepen.

In groep 1 senioren was Mark Haast uit Dongen oppermachtig en moest alleen een halfje afstaan aan Andries Dekker van schaakclub De Giessen en Linge. Tweede werd Daniël Schenkelveld met vijf punten. Op een gedeelde derde plaats met 4,5 punt eindigden Jan Jaap Janse, Dick Schenkeveld en Andries Dekker.

De strijd om de eerste prijs in groep 2 was wel spannend! Louis Rutgers van schaakclub De Giessen en Linge eindigde met 5,5 punt op een gedeelde eerste plaats, maar moest op basis van minder weerstandspunten de eer laten aan Arjan Kreukniet uit Acquoy. Met vijf punten eindigden Paul Oudshoorn en André van Wingerden van schaakclub De Giessen en Linge op de gedeelde derde plaats.

Ongedeeld succes was er voor Frans Fijlstra van schaakclub De Giessen en Linge in groep 3 met zes punten. Met 5,5 punt eindigde Robin Reichardt uit Bunschoten op de tweede plaats. Jorik Klein uit Sliedrecht en A. Versluis (huisschaker uit Hardinxveld-Giessendam) eindigden met respectievelijk 5 en 4,5 punt op de plaatsen drie en vier.

Bij de jeugd werd alweer voor de dertiende keer het Dennis Westerhout Herdenkingstoernooi gehouden. Het toernooi is vernoemd naar Dennis omdat hij rond de eeuwwisseling veel heeft betekend voor het jeugdschaak van schaakclub De Giessen en Linge. Dit kampioenschap maakt tevens deel uit van het grandprix-klassement van de Stichts Gooise Schaakbond.

Tweeënzestig spelers streden in zeven groepen van 8 of 10 of spelers. Het betreffen veelal beginnende schakers/schaaksters en is bedoeld om de jeugd meer te betrekken en te enthousiasmeren voor de schaaksport. De hoogste groep leverde drie winnaars op, te weten Rolf van Dorst, Tim Grutter en Ruurd van Besouw.

Receptie
Na afloop van het jubileumtoernooi werd aan de leden en oud-leden een receptie aangeboden, die goed werd bezocht. De receptie kreeg ook het karakter van een reünie, vele mooie herinneringen werden opgehaald. Met name voor de oudere leden een prachtig weerzien.

De wethouders Sport van de gemeenten Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam hielden een inspirerende toespraak en feliciteerde de schaakvereniging van harte met dit mooie jubileum. Naast een woord van dank van het bestuur werd de vereniging gefeliciteerd door schaakclub Sliedrecht en presenteerde de kersvers nieuwe voorzitter Ernst Delwel nog een fraaie diavoorstelling.

Het eerste gedeelte van de receptie werd afgesloten met een foto van zestien aanwezige kampioenen van de voormalige schaakverenigingen De Giessen, Gorcum en Leerdam. Een mooi plaatje waarbij ook de kampioenen van het eerste uur vertegenwoordigd waren.

Alle aanwezige kampioenen van de voormalige schaakverenigingen De Giessen, Gorcum en Leerdam. Op de foto staan twee leden van het eerste uur, te weten Jan Post (tweede van rechts), die in het tweede jaar kampioen werd en Ton Boot (helemaal vooraan) die de allereerste kampioen was en dit nog viermaal herhaalde in de jaren 60 en 70. Maar ook Gerard Brand (derde rechts) mag zeker niet onvermeld gelaten worden. Hij was jarenlang het gezicht van de Gorcumse Schaakclub en één van de sterkste schakers uit de Alblasserwaard. De meeste titels werden vergaard door Jaco Vonk (achtste van rechts helemaal achteraan) en Andries Dekker (derde van links). Zij werden maar liefst 12 en 13 maal kampioen van respectievelijk schaakclub De Giessen (en Linge) en Leerdam.

Tijdens het tweede gedeelte van de receptie werd onder het genot van een hapje en drankje mooie herinneringen van vroeger opgehaald. Vier spelers van het eerste uur waren hierbij vertegenwoordigd, te weten Ton Boot, Jan Piet van der Dool, Jan Post en Bert den Boer.

Schaaksimultaans
Voorafgaande aan de hoofdschotel, de simultaan voor de senioren door de Amerikaanse grootmeester Yasser Seirawan, werd eerst een voorprogramma voor de jeugd georganiseerd. De voormalige jeugdtalenten Lemmy en Milly Schakel speelden een simultaan tegen 15 jeugdspelers.

Het jeugdschaak zit weer in de lift! Onder bezielende leiding van de nieuwe jeugdleider Mark Couwenberg worden veel acties opgezet om de jeugd weer binnen te halen als lid van de schaakvereniging. Hiertoe worden scholen benaderd en door een aantal seniorleden wordt ook les gegeven op de basisscholen. Het gevolg is dat het enthousiasme van de leden van schaakclub De Giessen en Linge overslaat naar de jeugd. De verwachting is dat dit het plaatselijke jeugdschaken een boost zal geven.

Het begin is er! Vanuit het niets zaten er van verschillende basisscholen vijftien potentiële jeugdschakers geconcentreerd en muisstil achter de borden. Enkelen van hen was dichtbij een remise, maar belangrijkste is dat het begin naar nieuw jeugdtijdperk is aangebroken!

De simultaan met Yasser Seirawan is een fantastisch succes geworden. Niet alleen schaaktechnisch, Seirawan ontpopte zich ook als een heel sociale en aardige man met volop belangstelling voor onze schaakvereniging. Voorafgaande aan de simultaan gaf hij een lezing over zijn eigen ervaringen. Met name zijn ervaringen met Karpov en Kasparov, maar ook zijn nooit gespeelde partijen met Bobby Fischer omdat deze na zijn gewonnen wereldtitel in 1972 abrupt stopte met schaken. De nu 54-jarige grootmeester schaakt op dit moment niet meer actief, maar behoorde in de jaren tachtig samen met Jan Timman tot de absolute wereldtop.

In de simultaan bewees hij dat hij het schaken geenszins was verleerd. In zijn strijd tegen 23 tegenstanders kreeg hij twee uur en al zijn tegenstanders één uur toebedeeld. Dit bleek voor velen niet toereikend. Zonder spectaculaire zetten te doen, maar met ijzersterk en consequent positiespel, breidde Yasser op vrijwel alle borden gestaag zijn voordeel uit. Opvallend was hoe de topspelers van schaakclub De Giessen en Linge er kansloos van af gingen. Zo hadden Jaco Vonk, Tim Schakel, Henk Boot en Eddy Korevaar weinig in de melk te brokkelen.

Het goede nieuws kwam van twee spelers waarvan je dit vooraf niet direct zou verwachten.

Bram Capelle kwam wel redelijk uit de opening en stond op een gegeven moment zelfs twee pionnen voor. Daarbij beschikte hij ook nog over actief opgestelde stukken. Bram kwam voor de luxe keuze te staan om óf op winst te spelen, óf eeuwig schaak te forceren. Het eerste zou ondanks de riante stelling risico’s met zich meebrengen, het tweede zou een gegarandeerd succes van een prachtige remise opleveren. Bram koos er begrijpelijkerwijze voor om niet voor de hoofdprijs te gaan, koos voor de tweede mogelijkheid en boekte hiermee een prachtig succes!

Het tweede goede nieuws kwam van Anita van Bemmelen. In tegenstelling tot Bram kwam zij – evenals alle andere spelers – wel met nadeel uit de opening. Maar Yasser tastte op enig moment mis waardoor Anita een kwaliteit voor kwam te staan zonder dat de Amerikaan hiervoor compensatie had. Sportief als hij was speelde hij niet op de beperkte resterende speeltijd van Anita (slechts 12 seconden), maar gaf hij zich gewonnen. Een prachtig succes voor Anita!

Tekst: Tim Schakel | Foto’s: Robert Euser

Informatie over jubileumactiviteiten

Wij informeren jullie graag over de geplande activiteiten in het kader van het 50-jarig bestaan van onze vereniging.

  • Op dinsdagavond 21 oktober (let op: dit was eerst 14 oktober) hebben we de Amerikaanse grootmeester Yasser Seirawan, in Amsterdam woonachtig, bereid gevonden simultaanschaak te spelen.  Jullie zullen allen persoonlijk worden benaderd de strijd aan te binden met Yasser.
  • Zaterdag 18 oktober vinden de jaarlijkse toernooien plaats t.w. voor de senioren de gehele dag en in de middaguren voor de jeugd het Dennis Westerhout-toernooi. Belangstellenden kunnen zich t.z.t. aanmelden via de verenigingswebsite of bij de toernooi-organisatie.
  • Na afloop van deze toernooien start  vanaf ca. 17.00 uur een jubileumreceptie voor onze leden, oud-leden, sponsoren, SGS-bestuur, colleges van B&W,  relaties enz.

De leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze receptie. En na afloop van deze receptie is er vanaf ca. 19.00 uur voor onze leden  een besloten bijeenkomst met o.a. een koud/warm buffet.

We hopen dat u zich kunt vinden in dit programma en hopen u te mogen verwelkomen op beide dagen.

De Jubileum-commissie,
Bram Capelle, Jaap Cornet en Jan Post