Terug naar nieuwsoverzicht

Ronde 29 interne competitie op 25 april


Egbert Meier kwam tegen Anne van Heelsum uiterst bedenkelijk te staan en velen telden al een punt voor Anne. Maar schaken is soms wreed. Hij leverde pardoes een toren in. Dat betekende het einde van de mooie dromen van Anne en Egbert ging er dus met de winst vandoor.
Chris van Wieringen had tegen Johan Vroege een mooie stelling en kwam een pion voor. Er resteerde tenslotte een toreneindspel met 3 pionnen op de koningsvleugel voor beiden en een vrije a-pion voor Chris. Uiteindelijk verdwenen aan beide kanten 3 pionnen en had Chris in het toreneindspel nog een g-pion over. Belangrijker was dat de zwarte koning afgesneden was. Toen ook de torens van het bord verdwenen was de witte g-pion ver genoeg opgerukt om buiten bereik van de zwarte koning te blijven.
Bert van Geldere liet zich tegen Chris Tromp van een uitstekende kant zien. Hoewel het materieel gelijk stond, was Bert toch duidelijk in het voordeel vanwege een sterke en ver opgerukte vrijpion op c6. Evn later kwam hij ook een pion voor. Dat maakte het spel voor Chris wel erg moeizaam. Toen Bert zijn aandacht naar de koningsvleugel verlegde, kreeg hij de mogelijkheid met Lxf7+ een tweede pion voor te komen, omdat het slaan van deze loper ook zwart via een schaakje zijn loper zou kosten. Er resteerde een dame-eindspel waarin Bert twee pionnen meer had en Chris tenslotte de vlag moest strijken. Het was een sterke partij van Bert!
David Carlsson kreeg tegen Rob van Driel een mooie stelling, vooral dankzij een sterk paard op c5. Toch lukte het hem niet verder te komen, het voordeel werd minder en uiteindelijk kwam er een remise uit de bus. André van Wingerden verraste Tony Else met een rustige partijopbouw. Nadat er over en weer wat was geruild, vervlakte de stelling nogal, zodat op de 20e zet de vrede werd getekend.
Resteerde nog een tweetal Hollandse onderonsjes. Mattias Stok kreeg tegen Bert van Hees een mooie stelling. De witte loper van zwart zat nogal opgesloten op zijn damevleugel achter een vastgelegde pionnen keten op e6 en d5. Mattias kon daar naar hartelust met zijn dame speldenprikjes via de zwarte velden uitdelen, terwijl zwart via de open f-lijn weinig kon uitrichten. Toen de pion op d7 sneuvelde werden de speldenprikjes voor Bert echt pijnlijk, (diagram)

zeker toen er nog een paard op d8 verloren ging. Tenslotte dreigde ook de zwarte loper op e8 te sneuvelen na de fraaie slotzet Ld3! Bert gaf daarom op, want de loper is met Dh5 niet te redden, dan volgt namelijk g4! Opnieuw een prima partij van Mattias!

Bij afwezigheid vanwege zijn werk van Jaco Vonk kon Henk Boot tegen Hans Karelse zijn koppositie verder versterken. Dat ging niet gemakkelijk! Hans ontweek een openingsvalletje van Henk en had rond de 13e zet zelfs een plus. Na 14. Pd5 van Henk volgde Le6 (diagram)

en werden de dames geruild al miste Henk met eerst 15. Dxc6 de kans om de pionnenstructuur van Hans te verzwakken. Er bleef een volstrekt gelijke stand over, waarin Henk probeerde met iets actiever geplaatste stukken voordeel te krijgen. Toen Hans op zet 36 remise aanbood na Kb6, had Henk het idee net wat vorderingen te hebben gemaakt. Diagram. Er volgde 37. Tc5 f4, 38. Ke4 fxe3, 39. fxe3 Te6+ en torenruil.

Hij stuurde zijn koning verder via het centrum naar voren. Toen Henk de zwarte loper op b4 kon houden door met 45. Pc4 de pion op c5 te blokkeren, was het voor Hans tijd naar een “noodoplossing” te zoeken met 45. … b5 Diagram.

Henk sloeg en speelde vervolgens b6+. Duidelijk was dat beide spelers met minder dan 5 minuten resterende bedenktijd een pion konden laten promoveren, Hans met 50. … a1D en Henk met 51. e8D. Maar de taaiste verdediging zou na 48. Kd5 Lc3 zijn geweest. Henk durfde het doorlopen van de pionnen wel aan, omdat hij dacht dat zijn koning veiliger stond op d5 dan de zwarte collega op c7. Echt helemaal doorrekenen ging natuurlijk niet meer en hij was dan ook uiterst verbaasd dat de computer thuis + 10 aangaf! Dat voelde tijdens de partij in de verste verte niet zo! Uiteindelijk kon Henk dameruil forceren. Daarna kon Hans een volgende promotie (van pion b7) niet meer verhinderen en gaf op de 60e zet op. Het was een zware, uitputtende partij, waarbij de beide strijders, het was de laatste partij van de avond, door een flinke schare stille omstanders in de eindfase werden gadegeslagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *