Keizercompetitie 2020-2021
Keizer 2020-2021 - Rondedossier
Locatie De Til Start datum 3-9-2019
Plaats Giessenburg Eind datum 19-5-2020
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SC De Giessen en Linge Scheidsrechters Jaco Vonk
Jan Post en Eddy Korevaar

  Rondedossier 1 2 3
1 Jaco Vonk 24w1 2w½ 6z1
2 Eddy Korevaar 35w1 1z½ 4w1
3 Jeroen Brandsma 11w½ 31z1 9w1
4 John Dessens bye 22w1 2z0
5 Taco van de Poll 14z1 afwmm afwmm
6 Louis Rutgers 31z1 16w1 1w0
7 André van Wingerden afwmm afwmm 24w1
8 Rob van Driel 9z½ 29w½ 27w1
9 Bert van Geldere 8w½ 12w+ 3z0
10 Ton Lodder 29z1 32w1 17z0
11 Arjan Uittenbogaard 3z½ afwmm 12w½
12 Robin Tenhunen 17w1 9z- 11z½
13 Tony Else afwmm afwmm afwmm
14 Wim Rietveld 5w0 20z1 afwmm
15 Ernst Delwel afwmm afwmm afwmm
16 Bram Capelle afwmm 6z0 22w1
17 Mark Couwenberg 12z0 afwmm 10w1
18 Tijmen Schakel afwmm afwmm afwmm
19 Bert van Hees afwmm afwmm afwmm
20 Chris Tromp afwmm 14w0 33z1
21 Marcel van Wingerden afwmm afwmm afwmm
22 Gerard de Gans 27w1 4z0 16z0
23 Bert den Boer afwmm afwmm afwmm
24 Henk Boot 1z0 35w1 7z0
25 Wim Deurloo afwmm afwmm afwmm
26 Robert Euser afwmm afwmm afwmm
27 Gijs Bos 22z0 33w1 8z0
28 Johan van der Heijde afwmm afwmm afwmm
29 Jan Post 10w0 8z½ afwmm
30 Peter van Gaalen afwmm afwmm afwmm
31 Hans Karelse 6w0 3w0 35z1
32 Henk van Houwelingen afwmm 10z0 afwmm
33 Huig Visser afwmm 27z0 20w0
34 Tim Schakel afwzm afwzm afwzm
35 Henry Houweling 2z0 24z0 31w0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software