Terug naar nieuwsoverzicht

Verslag ronde 1 en 2 rapidschaak op 8 en 15 december 2020

Het rapidschaak werd deze keer voortgezet met een wat sneller tempo met increment, nl. 10 min + 5 sec pppp. De eerste avond moesten helaas nogal wat spelers verstek laten gaan, maar er kon toch een leuke avond worden geschaakt. Met dit wat snellere tempo was het goed mogelijk om 5 wedstrijden te spelen. Het voordeel van de huidige speelwijze is, dat uw verslagever de partijen nog eens rustig kan bekijken en voor het verslag van commentaar voorzien. Goed, dat kost wat meer tijd, maar in de huidige donkere dagen voor Kerst is dat nu ook weer niet zo’n straf….
In de eerste ronde won Jaco Vonk van Ton Lodder en moest Henk Boot alle zeilen bijzetten om zijn interessante partij tegen Bert van Geldere winnend af te sluiten. Ook Tony Else en Henry Houweling wonnen. In de 2e ronde wonnen Tony en Henry opnieuw en zaten Jaco en Henk weer eens tegenover elkaar. De opening verliep in eerste instantie rustig, maar op de 10e zet toonde Jaco met 10. g4 zijn aanvallende intenties. Henk was niet erg onder de indruk, hield de deur dicht en kreeg controle over zowel de half-open c-lijn als de f-lijn.


Toen Jaco de korte rokade achterwege liet werd het zwarte overwicht voor wit “storend” en werd er na dameruil zeker niet minder op. Beiden speelden de torens wat heen en weer, waarbij Henk een pionnetje kon meesnoepen. Hij maakte geen haast en had een enorm tijdsvoordeel. Nadat de damevleugelpionnen waren verdwenen bleek Henk een 3-tal centrumpionnen extra te hebben en won daarmee gemakkelijk. Blijkbaar gaat het rapidtempo hem tegen Jaco beter af dan het gewone tempo! Ook Chris Tromp had een goede start, want na winst in de eerste ronde tegen André van Wingerden won hij in de 2e ronde opnieuw, nu van Ton Lodder. Maar die overwinning tegen André kwam wel met enig fortuin tot stand. Na de opening stond André veel beter (=gewonnen), maar hij raakte de draad kwijt en de partij kantelde in het voordeel van Chris. Een mooi moment was er na 32. Le2 waarmee door de penning van de dame mat op g2 werd verhinderd.


Maar na het ijskoude Kh5-h4 was de penning opgeheven en zat damewinst er niet in omdat Lxf3 de kracht van het paard op h2 duidelijk maakte. Het zwarte ros graasde eerst een dame en vervolgens nog een toren weg. Een heel mooie zet van Chris, Kh5-h4!
In de derde ronde lukte het Tony Else niet iets te bereiken tegen Jaco. Die kreeg al snel de betere stelling en brak beslissend door op de damevleugel. Het lukte Henk niet de verbinding met Ton Lodder tot stand te brengen, zodat hier een reglementaire remise werd genoteerd. Chris Tromp ging door met winnen, nu tegen Jan Post, maar mocht niet klagen dat Jan bij dameruil torenwinst over het hoofd zag. Chris trok uiteindelijk na veel zetjes in een toreneindspel aan het langste eind. Ook Henry Houweling won voor de derde keer op rij. Bert van Geldere was het slachtoffer. Weliswaar leek er niet zo veel aan de hand, maar plotseling toverde Henry een vernietigende koningsaanval met zijn zware stukken uit de hoge hoed en won overtuigend. Daarmee stonden hij en Chris na 3 ronden met de volle buit bovenaan.
In de vierde ronde speelde Jaco tegen Henry en hoewel de stelling erg dichtgeschoven leek, won Jaco dankzij een penning toch ergens een pionnetje, later werd dat een vol stuk en toen behalve een witte loper en de dichtgeschoven pionnenketens de overige stukken van het veld waren verdwenen, kon Jaco de winst gemakkelijk naar zich toe trekken. Ook de andere koploper Chris ging in deze ronde onderuit. Mark Couwenberg speelde een goede partij, stond vanuit de opening steeds al beter en breidde dat voordeel zienderogen ook materieel uit en was de overtuigende winnaar. Een prima partij van Mark! Henk Boot kreeg van Tony Else deze keer een andere opening voorgeschoteld dan gebruikelijk. Tony speelde het prima en Henk bereikte eigenlijk niets, maar toen Tony zijn dame het hoofd in de strop liet steken, was dat geschenk aan Henk wel besteed.
In de 5e ronde speelde André tegen Jaco die al snel beter kwam te staan. Maar de maar de machine haperde bij de zet 19. …Tc4 ipv Txc3 of was het een “mouse-slip”? In ieder geval was er toen nog volop strijd, maar langzaam aan kwam Jaco opnieuw in het voordeel en in slechte stelling was het André die even vergat zijn dame tijdig in veiligheid te brengen. Daarmee was de partij over. Aan de kop van de ranglijst speelde Henry deze keer met wit tegen Henk en het ging lang gelijk op. Er werd van alles geruild, waarbij Henk vond dat hij een pietsje gemakkelijker stond en vast nog wel een kansje zou krijgen. Dat was in het toreneindspel ook zo,


maar toen Henk die ene kans (31. c5-c4) niet pakte was remise de logische uitslag van de partij. Tony Else herstelde zich van 2 nederlagen op rij en won, maar Chris Tromp verloor opnieuw. Zo waren er aan het eind van de avond 2 koplopers, Henk Boot en Jaco Vonk met 4 uit 5, gevolgd door Henry Houweling met 3,5 en daarna Tony Else en Chris Tromp met 3 punten.
Het vervolg kwam een week later. Henk Boot trof het wel erg dat André van Wingerden nog niet bij de les was en na een miniatuurtje had hij de winst al te pakken. André verzuchtte toen: “Oh, wordt het zo’n avond?”, maar dat zou wel meevallen. Hij wist namelijk al zijn overige 4 partijen te winnen! Bert van Geldere kwam tegen Jaco Vonk al snel in de problemen en na materiaalverlies was het over en uit.
Er werden deze avond ook enkele “bekende nieuwe gezichten” gezien, Sebastiaan Visser en Jeroen Brandsma, terwijl Henry Houweling ook zijn boer Ewoud had overgehaald om mee te doen. Sebastiaan Visser werd gelijk voor de leeuwen gegooid en moest het opnemen tegen Henry Houweling, die al snel beter kwam te staan. Uiteindelijk bleek het verlies van de kwaliteit voor Sebastiaan toch te veel, want nu kon Henry in het eindspel de kwaliteit teruggeven en vanwege zijn veel betere koningspositie een eenvoudig gewonnen pionneneindspel bereiken. Jan Post zag zich geplaatst tegenover Jeroen Brandsma, die langzaam maar zeker beter kwam te staan. In een eindspel met het loperpaar tegen een paardenpaar, vergat Jan eenmaal te reageren op de pionaanval op zijn paard. Daardoor was de stelling voor hem op slag verloren. Arjan Uittenbogaard trof een goed spelende Gerard de Gans. Arjan verspeelde op een gegeven moment een kwaliteit en Gerard pakte hierna voortvarend door. In een voor Arjan al hopeloze stelling

was het dodelijk binnendringen met Dg3+ ogenschijnlijk nog te verhinderen met Pe4, maar Gerard liet de kans om met een kwaliteitsoffer Td4xe4 de partij te beslissen niet aan zich voorbijgaan!
In de 7e ronde speelde Jeroen tegen Henk die na zijn heel vlotte overwinning in de voorgaande ronde even zat te slapen en Jeroen de kans gaf in te slaan met Lxg7, waarna de zwarte toren op h8 verloren ging! Henk spartelde nog wel wat, maar Jeroen liet de winst niet meer glippen. Een koude douche voor Henk en een smakelijk hapje voor Jeroen! Jaco liet zich de kans niet ontgaan om alleen aan de leiding te komen. Hij won gedecideerd van Jan Post. Henry trof het niet dat André zich goed had herpakt van zijn uitglijder een ronde eerder. Na de opening stond hij misschien wat makkelijker, al leek het er even op dat zijn paard op e5 in de problemen was. Echter met Kf8 was er geen mat achter de paaltjes 

meer voor wit en toen Henry slechts oog had voor de aanvallende kwaliteiten van zijn paard bleek de verdedigende kwaliteit ook echt nodig, omdat André na Pxe5 binnenviel met Td2! Dat voelde erg “au” voor wit en André won hierna vlot.
Het spektakelstuk in de 8e ronde was het duel tussen Jeroen en Jaco. Na de opening stond Jaco duidelijk wat beter, maar Jeroen probeerde met allerlei actieve zetten verwarring te zaaien en schuwde zelfs niet 2 stukken voor een toren te investeren. Het loperpaar was hierna wel een belangrijke troef van Jaco en Jeroen probeerde daarom met 32. g3 zijn koningsvleugel te beschermen,


waarna Jaco koos voor 32. ..f4 om de koningsvleugel open te breken. Hij miste daarbij het sterke en beslissende Pxc2 omdat dit paard niet kon worden teruggeslagen op straffe van Lxg3! En vanwege de loper op b7 kan wit dan niet terugnemen. Maar na 32. … f4 vond Jeroen het loperoffer Lxd4 en dit had Jaco eigenlijk niet mogen aannemen, omdat na Dxd4+ de loper op d6 hangt, maar dat ontging Jeroen blijkbaar. Het gespeelde 34. Df6 gaf Jaco weer de kans af te wikkelen naar een winnende stelling met Lc5+ of het gespeelde De2. Jeroen probeerde nog met schaakjes herhaling van zetten te bereiken, maar daaraan kon Jaco ontsnappen door zijn zwarte loper terug te geven met 46. .. De8.


Nog steeds had hij aan het langste eind kunnen trekken, maar met nog maar 42 sec op de klok en 1 min. 36 sec voor Jeroen was duidelijk dat niet alles meer uitgerekend kon worden. Indien Jaco na Dxd4 een tussenschaakje met De1 had gegeven…., naar het gespeelde 48. … De4 koos Jeroen voor een eeuwig schaak, maar had na 49. Dxe4 Lxe4 met 50. Txf4 een stuk kunnen winnen! Kortom, misschien toch wel de juiste uitslag van deze ook voor de toeschouwers enerverende partij!
Ook Bert van Geldere won opnieuw, deze keer van Arjan Uittenbogaard. Weliswaar miste hij na het onvoorzichtige 22. …Tfd8 


van Arjan het direct beslissende 23. Dxf7, maar ook via de gekozen “omweg” 23. H4 bleef hij de bovenliggende partij en kon uiteindelijk in een paardeindspel met een pion meer zijn voordeel winnend uitbouwen.
In de 9e ronde wonnen aan de kop van de ranglijst zowel Jaco Vonk van Sebastiaan Visser als Henk Boot van Jan Post, al moest Henk na aanvankelijk goed spel na wat slordigheidjes alle zeilen bijzetten om weer voordeel te krijgen. Het bleek toch dat hij Jan alsnog voor veel tijdproblemen kon plaatsen…
In deze ronde speelde Henry tegen Jeroen en het werd een behoorlijk gelijk opgaand gevecht, waarbij de eindstand er ”behoorlijk gelijk” uitzag.


André van Wingerden zette zijn goede reek voort en bond nu Arjan Uittenbogaard overtuigend aan de zegekar.
In de laatste ronde wonnen beide koplopers Jaco en Henk waardoor Jaco zijn half puntje voorsprong behield. Jeroen Brandsma had het moeilijk tegen een inmiddels ontketende André die al snel wat beter kwam te staan en een kwaliteit kon winnen en vervolgens zijn zware stukken richting witte koningsvleugel dirigeren. Na 37. Txf5

speelde hij begrijpelijkerwijs de pionzet h6 om zijn koning een luchtgaatje te geven. Daarop had Jeroen met Te5 weer een gelijke stand kunnen bereiken, maar na het gespeelde Tf8+ bleef André wel beter staan. Maar na 37. Txf5 was 37. … Txg2+ de zet geweest om onmiddellijk beslissend voordeel te verkrijgen. Maar goed, wat later trok André toch aan het langste eind en zette Jeroen met Dxg2 mat. Ook Arjan Uittenbogaard wilde na zijn twee nederlagen deze avond goed afsluiten en voelde Henry krachtig aan de tand. Henry ging wat al te optimistisch met zijn pionnen op de koningsvleugel naar voren en Arjan liet zien dat het niet het goede plan was en won snel materiaal en de partij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *