Terug naar nieuwsoverzicht

Verslag ronde 25 interne competitie (slotronde)

Op 24 mei vond de laatste ronde van de reguliere interne competitie plaats.
De eerste beslissing viel te noteren in het duel tussen Gela Nikoladze en Ersnt Delwel. In de opening offerde Ernst thematisch een pion, maar hij kreeg hiervoor onvoldoende compensatie. Hij werd opgezadeld met een zwakke geïsoleerde pion op c6 en de zwarte lichte stukken werkten niet goed samen. Dit in tegenstelling tot de witte stukken. Gevolg was een hevige aanval van Gela, die in het centrum met zijn pionnen naar voren stormde. Even leek het erop dat zwart kon standhouden door wat dreiginkjes richting witte dame te ontwikkelen, maar Gela voerde de druk steeds verder op. Hij posteerde een loper op de voorpost d6. Hierdoor werd de zwarte dame overbelast en ging een eenzaam paard op a6 verloren. In deze hopeloze stelling streek Ernst de vlag. Gela speelde volgens Ernst een goede en nauwkeurige partij, al verzuchtte hij, dat hijzelf een draak van een partij had gespeeld. Hiermee bereikte Gela een fraaie score van 5 uit 6 en dat maakt ons benieuwd hoe hoog hij kan eindigen als hij het hele jaar meespeelt.
Henry Houweling en Christiaan Boudewijn speelden een interessante partij. Door de tegengestelde rokades, was duidelijk waar voor beide spelers de aanvalsdoelen lagen. Hoewel zwart meer aanvalsruimte had tegen de witte koning, lukte het hem niet hieruit een onweerstaanbare aanval op te bouwen. Dat was anders voor Henry. Hij drong met dame en toren beslissend binnen op de zwarte damevleugel. Christiaan gaf op toen aan dameverlies of mat niet meer te ontkomen viel. Met ruime voorsprong won hij overigens het ELO-stijgers klassement, terwijl hij daarvoor ook ruim 20 partijen speelde. Een compliment dus voor zijn trouwe opkomst en het mooie resultaat is hem dan ook van harte gegund!
Jan Post speelde tegen Huig Visser. Na een rustige opening kreeg Jan voordeel en kon dit later uitbreiden en de winst naar zich oe trekken.
Henk Boot trof Bram Capelle en wilde zijn kampioenschap met een mooie partij nog wat extra glans geven. De opening verliep rustig. Wel had Henk wat initiatief en meer ruimte, maar de computer vond dat allemaal niet zo relevant. Bram ging met 18. … Ld7-f5 duidelijk in de fout (diagram).  

Henk moest kiezen tussen 19. Lxf5 Pxf5; 20. Dxb7 Tb8 en Dxc6 of 19. e4. Het idee was dat dxe4 niet kan vanwege Dxf7+ en dat ook Lxe4 of Pxe4 materiaal verloor. Maar na Lxe6 of a4 blijft het gelijk. Maar het thema van een zwakke pion op f7, wordt ook duidelijk na Dxb7. Bram overzag die dreiging, alleen tegen te gaan door het terugtrekken Pf5-e7. Waarschijnlijk hadden de in het diagram nog tussengeplaatste stukken op d7 en e7 deze zwakte gemaskeerd. Toen Bram de zet Pf5-e7 naliet, hield Henk het na 21. Dxf7+ Kh8 met Dxe8+ simpel omdat hij vervolgens Pf7+ en Pxd6 ter beschikking had. Hierna gaf hij met 28. Txc4 de kwaliteit terug, omdat zwart een totaal verbrokkelde pionnenstructuur overhield. Omdast er nog enkele pionnetjes zouden gaan sneuvelen, gaf Bram. Henk sloot dus een sterke 3e periode af waarin hij alleen aan Hans Karelse remise moest toestaan.
Een interessant gevecht met verassende afloop was de partij tussen David Carlsson en Mattias Stok. Vrij snel kwam met een kleine omweg een “Franse” pionnenstructuur tot stand. Er ontstond een stelling waarin zwart een dame had en wit een toren en twee lichte stukken. (diagram) 

 

Wit besloot met 29. f6 een matnet voor de zwarte koning te vlechten, maar miste dat hij veel beter had door eerst Ta8+ te spelen en pas na 29. … Kg7; 30. f6+ waarna zwart zijn hoofd op h6 op het schavot moet leggen, want wit geeft dan met Pf7 mat. Maar na eerst f6 leefde Mattias nog, verhinderde Ta8 en kreeg na h6 een luchtgaatje voor zijn koning. Nadat vervolgens de zwarte dame eerst de loper op e2 had ingerekend en even later zich nestelde op f5, diagram 

 

raakte David het spoor bijster. Toen ook het paard verdween en een pionnenblokje op e6 en f6 niet bestand bleek tegen de eetlust van de zwarte dame, moest hij de eer aan Mattias laten. Natuurlijk was David teleurgesteld, dat hij Mattias had laten ontsnappen, maar ook een compliment voor de zwartspeler, die niet te snel opgaf en bleef zoeken naar mogelijkheden om de strijd gaande te houden. En daarvoor dus een ruime beloning mocht incasseren.
Louis Rutgers moest tegen André van Wingerden zijn 3e plaats op de ranglijst zien veilig te stellen. Het leek allemaal goed te gaan voor Louis, omdat André in de opening onvoorzichtig manoeuvreerde en een pion op de damevleugel moest inleveren. Even later werd hij nog opgezadeld met een dubbelpion op de d-lijn en ook nog op de g-lijn. Aan de andere kant was het probleem van Louis hoe hij zijn loper op c1 aan de partij kon laten deelnemen,  diagram na 30. Dd1, 

omdat zijn eigen pionnen de actieradius van deze loper ernstig hadden ingeperkt. Dat leek te lukken via La3, maar toen Louis daarmee “toestond” dat André een pion op c3 terugveroverde, bood hij even later remise aan. In de analyse bleek dat er voor hem toch nog kansen waren om een dreigende vrije a-pion te creëren. Met deze remise was het dus afwachten wat de uitslag van de partij van Hans Karelse zou worden. Hans was dus opnieuw bezig in de laatste partij.
Arjan Uittenbogaard was de tegenstander van Hans Karelse en zij namen bij het ingaan van de laatste ronde de plaatsen 5 en 4 op de ranglijst in. Arjan moest tenminste remise spelen om Tony Else voor te blijven, terwijl Hans bij winst Louis op de 3e plaats zou eindigen. Maar bij een remise zou hij Louis nog steeds net voor zich moeten dulden.
De opening verliep volgens redelijk geëigende paden. In eerste instantie werden al rond de 20e zet torens en een stel lichte stukken geruild. Er volgde een moeilijk middenspel. Hans hoopte op voordeel, nadat hij het loperpaar had opgegeven. Dat kwam er overigens niet van. Arjan heeft enkele malen remise aangeboden, maar Hans vond het een interessante stelling en er was bij hem zeker geen sprake van dreigende tijdnood, dus Hans speelde door. Later verdwenen ook de dames van het bord, zodat er een loper-paard eindspel overbleef. Op de 41e zet miste Arjan de zet Lg2 (diagram), 

waarna Hans zou moeten berusten in Pc5 met pionverlies. En erger, tegen een verloren paard-pioneindspel zou hebben aangekeken. Toen Arjan andere wegen bewandelde had Hans nog een valstrik in petto. Diagram   

Na 48. … h5 speelde Arjan enigszins begrijpelijk Lh3, maar Hans was er als de kippen bij om na Lxd3 met de paardvork Pf4+ de loper op h3 aan het veroverde materiaal toe te voegen. Dat betekende het eind van de partij en winst voor Hans.

Komende dinsdag 31 mei zal de 3e avond in de rapidcompetitie op de gewone plaats in De Til worden gespeeld. Op dinsdag 21 juni is het dan met een barbecue, snelschaken en prijsuitreiking echt de laatste schaakavond van het seizoen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *