Terug naar nieuwsoverzicht

Verslag ronde 28 interne competitie

Er werden deze avond maar een beperkt aantal partijen afgewerkt, maar misschien hing dat ook samen met de wedstrijd die het 2e SOS-team donderdag in het verre Leusden nog moest afwerken.
In ieder geval werd de spits afgebeten door Eddy Korevaar. Tegen Arjan Uittenbogerd kwam hij lekker uit de opening en toen hij met een wit paard even aan de zwarte dame vroeg wat die op koningsvleugel te zoeken had, was deze dame zo verbaasd dat ze een misstap maakte. Dat wil zeggen ze kwam in een hoekje waar de klappen vielen en werd dus door Eddy’s strijdmacht ingerekend. Na de marathonpartij van afgelopen zaterdag (meer dan 100 zetten) was Eddy nu dus als eerste klaar.
Bram Capelle en John Dessens speelden een partij met tegengestelde rokades. Dat belooft vaak een interessante partij en hoewel Bram prettig stond, was ook hier de zwarte dame niet helemaal bij de les en kon door Bram worden veroverd: einde partij.
Johan van der Heijde raakte tegen Henk van Houwelingen op een gegeven moment twee pionnen kwijt. Compensatie was er niet en Henk boekte een eenvoudige zege.
Huig Visser zette zijn goede optreden voort tegen Peter van Galen. Op de damevleugel had hij een duidelijk initiatief, bovendien een pionnetje extra en toe Peter niet de optimale verdediging vond, was een nieuwe overwinning voor Huig een feit.
Hans Karelse nam het op tegen Henk Boot en offerde zeer frivool op zet 14 een loper. Henk was hierdoor totaal verrast en koos niet de optimale manier om dit offer af te straffen, nee, hij offerde zelf nog een (onnodig) pionnetje. Toen Henk de witte aanvallende loper op g5 wilde terugjagen met f7-f6, had Hans deze brutaal kunnen slaan omdat dan remise door eeuwig schaak de waarschijnlijke uitkomst zou zijn geweest. Echter, Hans probeerde de druk op Henk’s stukken te vergroten, maar door een grote ruilpartij won Henk een pionnetje terug en ontstond er een toreneindspel met een loper van Henk tegen 2 pionnen van Hans. Toen ook nog een paar torens geruild konden worden en de pionnenstelling van Hans versplinterde, was het eindspel voor Henk tamelijk eenvoudig gewonnen.
Een onderhoudende partij werd gespeeld door Mark Couwenberg en Tony Else. Tony kwam op een gegeven moment een pionnetje voor, maar Mark had daarvoor voldoende compensatie. Toch had Tony wel dreigingen, vooral met toren en dame tegen de witte pion op g2. Deze moest door wit goed worden gedekt op straffe van mat. Juist toen Mark dacht zijn kans schoon te zien door met zijn dame op c6 een pion terug te winnen en daarmee een dreiging met dame en paard tegen de zwarte koning in de stelling bracht, werd hij onaangenaam verrast door een schaakje met Lc5. Deze loper mocht niet geslagen worden op straffe van mat op g2, maar het weglopen met de koning naar h1 zou hebben geleid tot mat op de h-lijn. Het was een mooie resource van Tony in deze stelling met het thema overbelasting van een verdediger.
Ook Bert van Geldere en Ernst Delwel speelden een ingewikkelde en spannende partij. Na de opening had Ernst een pion minder, maar ging met pionnen naar voren op de koningsvleugel. Waarschijnlijk was zijn compensatie niet voldoende, want Bert kwam heel goed en mogelijk zelfs gewonnen te staan. Rond de 30e zet kon Ernst met een tussenschaakje met Dd5 de partij weer in evenwicht brengen. Maar niet voor het eerst was er bij Bert een steeds nijpender tijdgebrek. Uiteindelijk ontstond een eindspel waarin beiden een toren en 4 pionnen hadden, maar Bert opgezadeld zat met een slechte loper en Ernst een goed paard had. Een andere troef van Ernst was een vrijpion op de a-lijn. Hoewel het in het eindspel waarschijnlijk wel wat sneller had gekund, was duidelijk dat de partij gekanteld was en toen uiteindelijk Ernst met een vorkje de kwaliteit kon veroveren, gaf Bert de partij op. Opnieuw een spannende partij van Ernst die in het eindspel net wat koelbloediger en handiger was dan zijn tegenstander.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *